CIECHANOWICZOWIE
 


 

                                                                                      ЦЕХАНОВИЧИ

 

 

ЦЕХАНОВИЧИ 

 

 

 

 


to internetowa strona o historii i genealogii rodu Ciechanowiczów herbu Mogiła i herbu Nałęcz

utworzona  na podstawie książki

HERBARZ RODU CIECHANOWICZÓW *

 

Znajdziesz tu też dane z wielu herbarzy oraz efekty moich wieloletnich badań i poszukiwań:

 

# - kompleksową hipotezę o powstaniu nazwiska Ciechanowicz i o nadaniu herbów rodu,

# - wyjaśnienie kontrowersji wokół herbów Ciechanowiczów,

# - Rejestr  HISTORYCZNY  Ciechanowiczów - około 300 imion od X do XIX wieku

# - Rejestr   WSPÓŁCZESNY Ciechanowiczów - ponad 1500 imion od XIX do XXI wieku,

# - herby, legendy herbowe i problemy z identyfikacją herbową,

# - genealogie odnalezionych przeze mnie różnych rodzin Ciechanowiczów,

        # - inne interesujące, a szerzej nie znane informacje.

 

          Układ stron:

 

1.     Genealogia rodu

2.     Genealogie poszczególnych rodzin

3.     Herby

4.     Rejestr HISTORYCZNY

5.     Rejestr WSPÓŁCZESNY

6.     Bibliografia

7.  Gdzie i jak szukać przodków

8.  Stara  Prochownia 1944 r.

9. HERBARZ rodu Ciechanowiczów

10. Гербовник рода Цехановичей

      ( Herbarz po rosyjsku )

 

Serdecznie zapraszam

 

 

 


Witold Antoni Ciechanowicz

 

* HERBARZ RODU CIECHANOWICZÓW

Witold Antoni Ciechanowicz ( ISBN 83-919917-3-3 ),

Jaworzno 2006, Polska, Poland,  ISBN: 8391991733

 

Tytuł dodatkowy: Gerbovnik roda Cehanovičej

Autor: Ciechanowicz Witold Antoni ( 1943 - )

Wydanie: specjalne niekomercyjne [ nie do sprzedaży ] tylko dla bibliotek.

Wydawca: „Michał Ciechanowicz”, cop.2006, Jaworzno, Polska, Poland

Opis: 357 s., ilustrowana, format A-4, okładka twarda

Bibliografia: s.351 - 352

Herby wg: Tadeusza Gajla, Jiři Nečasa, Andrzeja Kocha i in.

Treść: genealogia i historia rodu Ciechanowiczów herbu Mogiła i herbu Nałęcz,

genealogie kilkudziesięciu rodzin Ciechanowiczów i innych rodów,

działalność rodu Ciechanowiczów.

 

Numery katalogowe w największych bibliotekach:

1. w Bibliotece Narodowej:  MAG KS III 1.999.216 Chr. i MAG KS III 2.295.614 A Chr.

2. w Bibliotece Jagiellońskiej - sygnatura B 419759 III i A 574722 III ( egz. archiwalny )

3. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich - sygnatura 904.352

4. w Bibliotece Śląskiej  - sygnatura CG III 662673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrót HERBARZA rodu Ciechanowiczów.

 

Jeżeli szukasz informacji o innych nazwiskach - polecam:

Zwiazek Szlachty Polskiej

Genealogia, herbarz, poszukiwania przodków

GENEALOGIĘ DYNASTYCZNĄ

http://genealog.home.pl/

oraz

http://www.nienaltowski.net/index.htm

http://www.nienaltowski.net/CiekaweLinki.htm

 

Powrót

Dalej