Rejestr HISTORYCZNY Ciechanowiczów

(od X do XIX wieku)

 

 

Zawiera dane ze źródeł wymienionych w Bibliografii, dokumentów, Wywodów Szlachectwa i in. Jednakże, ze względu na to, że kilka linii genealogicznych udało się doprowadzić do czasów współczesnych - niektóre dane pochodzą nawet z XX wieku.

 

LEGENDA:

  1. rubryka: DATY : jeżeli są to rzeczywiste podane za źródłem daty,  mają oznaczenia „ *  ” = urodził się lub  „ + ”= zmarł. Pozostałe daty są wynikiem moich dociekań - trzeba je więc traktować wyłącznie jako orientacyjne,
  2. rubryka: SYN / CÓRKA: często jest pusta, bo nie zawsze udało mi się odszukać tę informację,
  3. rubryka: HERB: N = Nałęcz, M = Mogiła, " ? "  nie oznacza braku herbu, lecz braku informacji, czy i jaki herb jest używany przez daną osobę,
  4. rubryka: FUNKCJA: zawiera wykaz stanowisk w administracji cywilnej lub wojsku,
  5. rubryka: DOBRA: są tu wymienione majątki własne lub dzierżawione,
  6. rubryki: INNE, INFORMACJE i DODATKOWE: są tu bardzo różne dane - zarówno daty Wywodów Szlachectwa, jak i dane osobiste dotyczące rodziny.

 

 

 

 

 

 

Daty

imię

syn / córka

herb

funkcja

dobra

inne

dodatkowe

informacje

1770 1840

Adam

 

N.

 

 

 

 

syn Tadeusz

1816 1886

Adam

Ludwika

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

syn Michał 1

1790 1860

Adam

Jakuba

?

 

 

Wyw. w her. wileńskiej 1820

pochodził                             z trockiego

synowie: Szymon, Stanisław, Bazyli

1803 1873

Adam Józef

Kazimierza

?

 

 

Wyw.1800 w her.wileńskiej, potw. 1832.

 

 

1794 1866

Agata

Symona

N.

 

Dubiejki

 

 

 

1798 1868

Aleksander

Hieronima Stanisława

?

porucznik Białowieskiego Pułku Piechoty

 

Wywód Szl. 1820, 1839

w heroldii wileńskiej

 

1820 1970

Aleksander

Jerzego

N.

 

Narbutowszczyzna                       w pow. oszmiańskim              i folwark Ostaszków              w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa

1848 i 1855       w gub. wileńskiej

 

1854 1924

Aleksander

Floryana 1

N.

 

majątek Wilcze Błoto w nowogrodzkim

Wywód Szlachectwa

1882 w gub. kowieńskiej

 

1800 1820

Aleksander

Jerzego

?

 

1820 odmówionu mu  uznania szlachectwa

 

 

syn Antoni

1720 1790

Alexander

Bonifacego Franciszka

N.

 

majątek Ostrejek - 1757

 

 

synowie: Michał, Maciej, Józef, brat Kazimierz

1720 1790

Alexander

Michała

N.

 

1774 sprzedał Sapiehom część klucza  Werbkowieckiego

cytowany

1774 w aktach warszawskich

 

1867 1937

Alexander

Michała 1

N.

 

folwark Skrobowo - 1898

 

 

 

1582 1663+

Alexander 1 ( protoplasta 2 linii herbu Nałęcz )

Jana, brat Hieronima 1

N.

1635 podsędek smoleński, sędzia grodzki słonimski, deputat na Trybunał, 1646 podstarości słonimski, 1648 sekretarz królewski, 1651 łowczy smoleński, podstarości słonimski, podpisał elekcję 1648, w obronie Smoleńska w 1654

Mokście objął po śmierci brata Hieronima 1, Brakowo w słonimskim ustąpił Marcinowi

1648 dekret krolewski ze smoleńskiego

żona Marancja Chlewińska

synowie: Wojciech, Paweł, Samuel, Marcyan - Alexander,  Tymoteusz

1650 1720

Alexander 2

Michała

N.

1670 sekretarz i dworzanin krolewski, deputat smoleński, 1678 horodniczy i deputat smoleński, sekretarz i dworzanin królewski kadencji nowogrodzkiej, 1682 i 1688 sekretarz i dworzanin królewski, deputat smoleński na Trybunał

 

 

 

rodzeństwo: Teodor, Władysław,  Jan Konstanty      i Zofia

1700 1770

Alexander 3

 

?

 

w woj. nowogródzkim - 1734

 

 

 

1802 1872

Alexander Józef

Kazimierza

?

 

 

Wyw.1800 w her.wileńskiej, potw. 1832.

 

bracia: Adam Józef, Szymon Franciszek, Stanisław Kazimierz

1819

Alojzy

 

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1825 1895

Anastazy

Waleriana

?

 

Narbutowszczyzna        w pow. oszmiańskim        i folwark Ostaszków       w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa

1837, 1848      w heroldii wileńskiej

 

1680 1751+

Andrzej

 

?

starszy jezuitów wileńskich

 

 

 

 

1640 1720

Andrzej

 

N.

protoplasta rodu

Witolda Antoniego,

1665 dzierż. maj. Kobcza na Wołyniu

1719 darował maj. Doma-nowa w kij.

 synowi Antoniemu

Wyw.Szl.      w 1824 i 1833   nr 10692 w her. kijowskiej

żona Maryanna ze Sławencina

syn Antoni

1753

Anna

 

?

 

 

mąż

Aleksander Buchowiecki

wojewoda brzeski

1670 1737+

Antoni

Stanisława 4

N.

towarzysz straży pieszej W. Ks. Lit.

dziedzic dóbr Drohiczyna w pow. pińskim

 

 

syn: Franciszek

1775 1845

Antoni

Józefa

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

bracia; Jan, Felicjan, Piotr

1710 1780

Antoni

 

?

 

 

1 żona: Maryanna Fiedorowiczówna

2 żona: Apolonia Buchowiecka

 

1831 1900

Antoni

Jana

?

 

 

lista szlachty pow. oszmia-  -ńskiego          w 1851

zatwierdzona przez heroldię mińską             i wileńską

 

1851 1921

Antoni

Floryana 1

N.

 

dobra Urniaże w gub. kowieńskiej

Wywód Szlachectwa

1882 w gub. kowieńskiej

 

1760 1830

Antoni

Jakuba

N.

 

 

Wywód Szl. 1820 w her. wileńskiej

 

brat Jakub

1709 1779

Antoni

Józefa

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

synowie: Michał, Antoni

1735 1805

Antoni

Antoniego

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1735 1805

Antoni

Józefa

N.

 

 

Wyw.szl. 1820, her. wileńska

 

synowie: Jerzy, Kazimierz, Gaspar, Woyciech

1840 1900

Antoni

Aleksandra

?

 

1890 odmówionu mu  uznania szlachectwa

 

 

 

1840 1910

Antoni

 

?

1866 pod śledztwem politycznym

 

 

 

 

1690 1765

Antoni

Andrzeja

N.

 

akt dożywocia podpisał        z żoną w 1739         

Wyw.Szl.      w 1824 i 1833   nr 10692 w her. kijowskiej

żona Izabella Głuchowska herbu Radwan

syn Piotr

1580

†1651

Atanazy Hieronim

= Hieronim

Jana

N.

vide Hieronim I

jest to ta sama

osoba: „Wilk

Smoleński

 

1825 1895

Atanazy

Waleriana

?

 

Ostaszków

Wyw.1837 her. wileńska

 

 

1830 1900

Barbara

Waleriana

?

 

Ostaszków

Wyw.1837 her. wileńska

 

 

1819 1900

Bartłomiej

 

?

 

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

 

1604 1660

Bazyli

 

N.

 

przywilej na włok 80         w stanie wileńskim             z Metryk Litewskich

 

 

syn Jan 1641

1815 1885

Bazyli

Adama

?

 

 

Wyw. w her. wileńskiej

pochodził          z trockiego

 

1781 1851

Benedykt

Symona 1

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

syn Zachariasz, bracia: Ludwik, Symon 2, Wincenty 1

1780 1850

Benedykt Maciej

 

?

ksiądz

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1828 1898

Benigna

Waleriana

?

 

Ostaszków

Wyw.1837 her. wileńska

 

 

1810 1880

Bogusław

Grzegorza

?

 

 

lista szlachty pow. oszmia- -ńskiego       w 1851

zatwierdzona przez heroldię mińską              i wileńską

 

1783 1853

Bogusław Konstanty

 

?

 

 

Wywód Szl. 1900, 1820  w heroldii wileńskiej

żona Róża Grzybowska, dzieci: Katarzyna Janina,

Julian Józef, Ksawery, Hieronim Konstanty, Marianna

1412 1472

Bogdan

(Bohdan)

 

M.

 w 1380 z Dymitrem Dońskim w bitwie na Kulikowym Polu, mieszkał w Moskwie,

potem przeniósł się do

Rzeczpospolitej

 od króla Władysława Jagiellończy-ka dostał 

w 1452

 

pewną daninę w woje-wództwie mścisła-wskim

 

1670 1760

Bonifacy Franciszek

Samuela

N.

 

majątek Ostrejek - 1757

 

 

synowie: Alexander, Kazimierz

1832 1902

Czesław

 

?

 

majątek Zarzecze             w ihumeńskim

 

 

 

1831 1899

Daniel Apolinary

Felixa

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1832 w gub. mińskiej

bracia:Edward Ignacy, Kalikst Jan Antoni

1793 1863

Domicela

Hieronima Stanisława

?

 

 

Wyw. 1800, 1820, her. wileńska

 

 

1796 1866

Dominik

Hieronima Stanisława

?

 

 

Wywód Szl. 1820

w heroldii wileńskiej

 

1585 1656

Dymitr

brat Jana

M.

pisarz ziemski połocki, rotmistrz w wojsku Sapiehy, poseł do Moskwy, oficer husarii 1609

 

 

 

 

1830 1898

Edward Ignacy

Felixa

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1832 w gub. mińskiej

bracia:Daniel Apolinary, Kalikst Jan Antoni

1700 1769

Felicja

 

?

 

 

mąż Teodor

Blinstrup

wojewoda smoleński

1790 1860

Felicjan

Józefa

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

bracia: Jan, Antoni

1807 1877

Felicjan

Szymona

N.

 

Żukowszczyzna

Wyw. 1800, 1820 w her. wileńskiej

żona Karolina Skrodzka

dzieci: Felicjanna, Kamilla, Feliks

1843 1913

Felicjan

 

?

 

1868 uzyskał świadectwo

potwierdzenia szlachectwa

Żukowszczy- -zna, pow. oszmiański

 

1702

Felicjanna

 

?

 

 

mąż Józef

Szemioth

ciwun biczyński

1831 1901

Felicjanna

Felicjana

N.

 

 

Wyw. 1838

w heroldii wileńskiej

rodzeństwo: Kamilla, Feliks

1837* 1900

Feliks

Felicjana

N.

 

 

Wyw. 1838

w heroldii wileńskiej

rodzeństwo: Felicjanna, Kamilla

1800 1870

Feliks

 

?

buchalter słonimskiego skarbu powiatowego, koleżski asesor

 

od 1824 był pod nadzorem

politycznym

w Nowogródku

1780 1850

Feliks

 

?

1826 gubernialny marszłek szlachty w Wilnie

 

 

 

 

1805 1875

Felix

Józefa

N.

radca tytularny

 

Wywód Szlachectwa

1812 w gub. mińskiej, bracia: Ignacy, Wincenty

synowie: Edward Ignacy, Daniel Apolinary, Kalikst Jan Antoni

1560 1610

Fiedko Tiecha - nowicz

 

M.

 

1596 pow. orszański           w smoleńskim

 

 

 

1821 1891

Floryan 1

syn Tadeusza, wnuk Adama

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1855 w gub. kowieńskiej

synowie: Antoni, Ludwik, Stanisław, Aleksander

1854 1924

Floryan 2

Jerzego

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1855 w gub. kowieńskiej

 

1700 1770

Franciszek

Antoniego

?

podkomorzy piński 1734

Uciany w wiłkomierskim, krasiłów w pińskim, Drohiczyna i in.

 

1723 zeznał kwit wraz ze stryjami: Hieronimem 2   i Tomaszem

syn: Franciszek, starosta drużyłowski,

1660 1710

Franciszek

 

?

 

 

 

 

 

1725 1799

Franciszek

Franciszka

N.

1746 starosta drużyłowski, deputat pow. słonimskiego

folwark Miesiowice ze wsiami i folwarkiem Rowiny, Jewel i częścia- - mi w miasteczku Drohiczyn    ( z działu stryjów - Hieronima         i Tomasza )

żona Anna Katarzyna Olszańska, kasztelanka wołyńska

 

 

1780 1850

Franciszek

 

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1840 1900

Franciszek

Justyna Jerzego

?

rewolucjonista

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

 

1820 1890

Franciszek

Hieronima

?

 

folwart Wojnaryszki       w pow. oszmiańskim

Wywód Szlachectwa

1848 w gub. wileńskiej

 

1757 1827

Franciszek

Ludwika

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

syn Szymon

1840 1910

Franciszek

 

?

1866 pod śledztwem politycznym

 

 

 

 

1540  1581+

Franciszek     ( Franc    Suk )

 

M.

pułkownik królewski umarł na febrę pod Pskowem 1581/2

 

 

 

 

1790 1860

Franciszek Ksawery

Hieronima Stanisława

?

 

Narbutowszczyzna           w pow. oszmiańskim           i folwark Ostaszków              w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

 

1792 1860

Franciszka

Symona

N.

 

Dubiejki

 

 

 

1788 1851

Gabryel

Symona

N.

 

Dubiejki

 

 

 

1840 1910

Gabryel

 

?

1866 pod śledztwem politycznym

majątek Księżowszczyzna

w nowo- -gródzkim

 

 

1763 1833

Gaspar

Antoniego

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1831 1900

Gaspar           ( Kasper )

Antoniego

?

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1473 1523

Hawryło       ( Gabryel, Grzegorz )

 

M.

posędek, potem podkomorzy słonimski, 2x jako poseł od kr. Alexandra Jagiellończyka do Francji jeździł - 1503

 

 

 

 

1813* 1883

Helena

 

?

 

 

od 1822, mając 9 lat

była wychowanką przytułku

Dzieciątka Jezus w Wilnie

1606 1676

Helena              ( Prudentia -nna )

Hieronima 1

N.

1630

 

mąż

Jakub

Wierzbicki

1828 1898

Henryk

Onufrego

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1809 1879

Hieronim

 

?

 

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

 

1828 1898

Hieronim

Jerzego

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1848 w gub. wileńskiej

synowie: Franciszek         i Julian

 1580  1651+

Hieronim 1    " Wilk Smoleński " protoplasta 1 linii herbu Nałęcz

Jana

N.

1626 poborca smoleński, 1624 podsędek smoleński, rewizor zamków królewskich, 1623 podsędek ze smoleńskiej komissyi do Wilna, 1625 poborca,1628 podsędek, poseł do Moskwy, podpisał elekcje 1632 i 1648 i 28x poseł na sejm, kilkanascie razy deputat na Trybunały, 1638 sędzia ziemski smoleński         i sekretarz królewski, podpisał elekcję Jana Kazimierza z woj. smoleńskiego

1624 właściciel włości  siewierskich, 1649 na Pokornowie, Merecz Czyżowska i Budzi- -łowska, Dyczuny w wiłkomierskim, Mokszcie w woj. smoleńskim

1605              w Akademii Wileńskiej

żona Anna Wołodkiewicz

synowie: Hieronim 2 i Stanisław IV, córki: Helena     (Prudentianna)   - mąż Jakub Wierzbicki

1630 1700

Hieronim 2

Hieronima 1 brat cioteczny Kotowicza, biskupa wileńskiego

N.

1670 horodniczy smoleński,1674 pisarz ziemski smoleński,1691 komisarz i pisarz Komissyi Smoleńskiej, 1696 pisarz smoleński, starosta dorohuski, podpisał elekcję Jana III-go, deputat Trybunału Głównego Litewskiego.

1657 transformowano dobra lenne: Katyń            i Pokornowo, Woroszy- -łowo i inne  w smo- -leńskim, przywilejem nadano w pińskim prawem dożywotnim Rudzkę i Lachowicze, 1674 sprzedał Łukoml           w słonimskim

żona

żona Elżbieta Skopówna, 1676 brat jej zapisał folwark Wysokie Swirny w Wił- -komierskim        i inne.

 

1660 1730

Hieronim 3

Stanisława IV

N.

1713 podkomorzy i deputat starodubowski, 1720 i 1746 podkomorzy piński, wojski piński

dziedzic dóbr Drohiczyna w pow. pińskim, sprzedał Strzelno

żona

Izabela Gołuchowska

synowie: Michał, Józef

1715 1785

Hieronim 4

Józefa

N.

 

 

 

 

 

1650 1712

Hieronim 5

Marcyana Alexandra

N.

 

Poszyrwińcie, Szwejkowszczyzna, Soboliszki, Łukiany, Suderwa, Pedargody

 

 

bracia: Mikołaj, Jan

1642 1712+

Hieronim Felicjan

 

?

 

 

 

 

 

1807 1877

Hieronim Konstanty

Bogusława Konstantego

?

 

 

Wywód Szl. 1820

 w heroldii wileńskiej

 

1820

Hieronim Stanisław    ( Stanisław Hieronim )

 

?

koleżski assesor, koleżski rejestrator

Łowcyszki

Wywód Szl. 1800, 1820 w heroldii wileńskiej

żona Barbara Strzyżewska, dzieci: Franciszek Ksawery, Józef, Domicela,

Julian Paweł, Pelagia Katarzyna, Dominik, Zofia, Judyta, Aleksander

1780 1850

Ignacy

Józefa

?

1817 konsylarz koleżski powiatu nowogródzkiego

 

 

 

 

1860 1930

Ignacy

Józefa

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1802 w gub. mińskiej

bracia: Wincenty          i Felix

1713

Ignacy

 

?

patron trybunału

 

 

 

 

1780 1850

Ignacy

Jakuba

?

1824 świadectwo o szl. pochodzeniu

 

Wyw. 1800

potw. 1820 w her. wileńskiej

brat Józef

1815 1885

Ignacy

 

?

 

 

 

 

syn Józef

1848

Ildefons Tomasz

 

?

 

Narbutowszczyzna          w pow. oszmiańskim        i folwark Ostaszków       w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

 

1601 1670

Iwan Tycho - nowicz

 

M.

1601 figuruje w inwentarzu arcybiskupstwa połockiego

mieszkaniec sioła Dolec pod Połockiem

 

 

 

1712 1782

Jakub

Marcina

M.

 

 

 

linia oszmiańska

bracia: Jerzy, Maciej, Tadeusz, Szymon

1770 1850

Jakub

 

?

 

 

Wyw. 1800

potw. 1820 w her. wileńskiej

synowie: Ignacy, Józef

1780 1860

Jakub

 

?

 

 

Wywód Szl. 1801, 8 i 19

w heroldii wileńskiej

 

1790 1860

Jakub

 

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

żona Elżbieta Piotrowska

1800 1870

Jakub

 

?

 

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

 

1745 1815

Jakub

Marcina

N.

 

 

Wywód Szl. 1820 w her. wileńskiej

 

synowie: Antoni, Jakub

1765 1835

Jakub

Jakuba

N.

 

 

Wywód Szl. 1820 w her. wileńskiej

 

brat Antoni, syn Piotr

1840 1864+

Jakub

 

?

1864 rozstrzelany za dezercję w Wilnie

 

 

 

 

1765 1835

Jakub

 

?

 

 

Wyw. w her. wileńskiej

pochodził z trockiego

syn Adam

1790 1860

Jakub

 

?

 

 

1819 ślub            z Elżbietą

Piotrowską w kość. Św.

Kazimierza         w Wilnie

1660 1730

Jan

Marcyana Alexandra

N.

pułkownik

1686 nadanie dworu Rayszyszki przez Jana II

 

Kornelia Makowiecka

bracia: Hieronim, Mikołaj

1710 1780

Jan

brat Stanisława

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

syn Symon 1

1785 1855

Jan

Józefa

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

bracia: Felicjan, Antoni, Piotr

1580 1640

Jan

brat Dymitra

M.

 

 

 

 

synowie: Hieronim 1         i Alexander 1

1600 1670

Jan

Bazylego

N.

 

w mozyrskim, 1653 zastawił folwark Ziełki       i dom w Dziśnie

żona Sipayłłówna

 

 

1700 1770

Jan

 

?

podkomorzy piński, komisarz do podymnego

 

 

 

 

1780 1820

Jan

 

N.

 

rodzina pochodziła          z Wilna

 

 

syn Michał

1790 1860

Jan

 

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1800 1870

Jan

Tadeusza

?

 

 

lista szlachty pow. oszmia- - ńskiego       w 1851

zatwierdzona przez heroldię mińską              i wileńską

 

1770 1840

Jan

Mikołaja

N.

 

 

Wywód Szl. 1820 w her. wileńskiej

 

brat Karol

1760 1830

Jan

Józefa

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

syn Onufry

1826 1896

Jan

Onufrego

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1560 1630

Jan               ( Joannes Kostka de Cziechano- wicz )

 

M.

1588 kapitan ziemi smoleńskiej w przywileju Zygmunta III

 

 

 

syn Stanisław

1687* 1719+

Jan - Józefat Joachim

Stanisława 1

N.

1716 biskup, władyka piński i turowski

dziedzic dóbr Drohiczyna w pow. pińskim

1705 zapis na rzecz Bazylianów

 

 

1760 1840

Jan Barnaba Michał

Mikołaja

N.

przeniósł sie z gub. wileńskiej

 

w księdze

szlachty

pow. mozyrskiego

1700 1770

Jan Franciszek

Antoniego

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1845 w gub. wileńskiej

syn Piotr

1793* 1865

Jan Kanty

Piotra

N.

1816 oficjalista hrabiny Branickiej, we wsi Mokwin na Wołyniu

1823 kupił wieś Baranowce

Wyw.Szl.      w 1824 i 1833   nr 10692 w her. kijowskiej

żona Benigna ze Stanisze- -wskich herbu Pobóg

dzieci: Ignacy Hieronim, Ma- -ciej Wiktor, Kamilla, Mikołaj Ambroży, Sta- -nisław Mikołaj, Zenon Onufry, Jacenty Adolf,    i Władysław Aureli

1670 1740

Jan Konstanty

Michała

N.

1690 łowczy smoleński z woj. nowogródzkiego, 1700 poseł słonimski, podpisał kofederację olkienicką 1700

wsie Koniuchy, Pokłania w wiłkomierskim i dworu w Wilnie za Bramą Trocką

 

 

rodzeństwo: Teodor , Władysław, Aleksander,          i Zofia

1800 1870

Jan Krzysztof

 

?

 

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

 

1820 1890

Jan Piotr

 

?

 

Narbutowszczyzna           w pow. oszmiańskim           i folwark Ostaszków           w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

 

1545 1578+

Jerzy

 

M.

żołnież z chorągwi Philona Kmity

 

1578

poległ w bitwie

pod Moskwą

1710 1780

Jerzy

Marcina

M.

 linia oszmiańska

 syn Aleksander

bracia: Maciej,

Jakub,

Tadeusz, Szymon

1780 1850

Jerzy

Macieja

M.

 linia oszmiańska

folwark Wojnaryszki

żona Judyta Michałowska,

wywód szlachectwa

potwierdzony        w 1820            w heroldii wileńskiej

synowie: Władysław Jan, Józef, Julian Hieronim

1790 1860

Jerzy

 

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1811 1379

Jerzy

 

?

 

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

 

1820 1890

Jerzy

Tadeusza

N.

 

folwark Wojnaryszki         w pow. oszmiańskim

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

synowie: Jerzy, Józef, Kazimierz, Floryan II

1830 1895

Jerzy

syn Tadeusza, wnuk Adama

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1855 w gub. kowieńskiej

synowie: Jerzy, Józef, Kazimierz i Floryan

1851 1921

Jerzy

Jerzego

N.

 

dobra Urniaże w gub. kowieńskiej

Wywód Szlachectwa

1882 w gub. kowieńskiej

 

1903

Jerzy

Leona

N.

 

 

 

 

bracia: Michał 2, Cezary, Eustachy

1762 1832

Jerzy

Szymona

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1761 1831

Jerzy

Antoniego

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1775 1850

Jerzy

 

?

 

1820 odmówionu mu  uznania szlachectwa

 

 

syn Aleksander

1848

Jerzy Izydor

 

?

 

Narbutowszczyzna          w pow. oszmiańskim        i folwark Ostaszków        w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

 

1841* 1900

Joachim

 

?

1864 skazany na zeslanie do gub. tobolskiej za udział w walkach

przeciw wojskom rosyjskim

 

 

 

1690 1770

Józef

Hieronima 3

N.

1764 sędzia kapturowy pow. pińskiego z powiatu nowogródzkiego, podpisał elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764

 

żona

Kolumbia Skirmunt

syn: Hieronim 4

1750 1810

Józef

Stanisława

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

 

1762 1832

Józef

Alexandra

N.

 

1773 folwark Hozawszczyzna

 

 

synowie: Ignacy, Wincenty, Felix

1825 1900

Józef

Ignacego

N.

1898 radca tajny tytularny w Min.Komunikacji Pocztowej w Petersburgu

urzędnik do szczególnych poruczeń

 

 

 

1760 1800

Józef

 

 

kapitan pułku pierwszego piechoty wojsk litewskich

 

 

 

 

1750 1810

Józef

Stanisława

N.

 

Poźniakowszczyzna

żona Maria

Wołodźko

synowie: Piotr   i Jan

1760 1830

Józef

Jerzego, syna Macieja

?

 

z powiatu oszmiańskiego, folwark Wojnaryszki

Wywód Szlachectwa w 1800,

potwierdzony w 1820 w heroldii wileńskiej

 

1790 1860

Józef

Jakuba, brat Ignacy

?

 

 

wyw. 1800

potw. 1820 w her. wileńskiej

brat Ignacy

1797 1867

Józef

Hieronima Stanisława

?

 

z pow. oszmiańskiego

Wyw. 1800

potw. 1820 w her. wileńskiej

 

1781 1851

Józef

 

?

porucznik Białowieskiego Pułku Piechoty

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

 

1800* 1870 

Józef

Antoniego

N.

szer. Apszerońskiego Pułku Piechoty

mieszkał w Mińsku

Wywód Szlachectwa

1845 w gub. wileńskiej

synowie: Józef, Karol Marcin

1824 1894

Józef

Józefa

N.

 

mieszkał w Mińsku

Wywód Szlachectwa

1845 w gub. mińskiej

 

1810 1880

Józef

Jerzego

N.

1842 w Kijowskim Batalionie Kantonistów Wojennych, 1848 Sofijski Pułk Morski

 

Wywód Szlachectwa

1848 w gub. wileńskiej

 

1820 1890

Józef

 

?

 

folwark Wojnaryszki          w pow. oszmiańskim

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

 

1682 1752

Józef

Ludwika

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

synowie: Ludwik, Rafał, Antoni, Józef, Wawrzyniec Franciszek

1735 1805

Józef

Rafała

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

syn Jan

1710 1780

Józef

Józefa

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

synowie: Szymon, Antoni

1821 1891

Józef

 

?

 

dzierżawił folwark Cycykowszczyzna

 

 

 

1840 1910

Józef

 

?

1866 pod śledztwem politycznym

 

 

 

 

1852 1922

Józef

Jerzego

N.

 

 

wylegitymowany w 1855

i zapisany do ksiąg gub. kowieńskiej

 

1797 1867

Józef ( 3 ) ( Walenty )

Hieronima Stanisława

?

 

Narbutowszczyzna               w pow. oszmiańskim             i folwark Ostaszków             w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

 

1740 1800

Józef Michał

 

N.

rotmistrz smoleński, towarzysz husarii

na Pokornowie, w 1773 kupił Szylany                         w kowieńskim w Kole Puńskim, w 1790 sprzedał

 

 

 

1795 1865

Judyta

Hieronima Stanisława

?

 

 

Wywód Szl. 1820

w heroldii wileńskiej

 

1848

Julian

Hieronima

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1848 w gub. wileńskiej

 

1800

Julian Hieronim

Jerzego, syna Macieja

?

 

z powiatu oszmiańskiego, folwark Wojnaryszki

Wywód Szlachectwa w 1800,

potwierdzony w 1820 w heroldii wileńskiej

 

1806 1876

Julian Józef

Bogusława Konstantego

?

 

 

Wywód Szl. 1820

 w heroldii wileńskiej

 

1791 1861

Julian Paweł

Hieronima Stanisława

?

 

Narbutowszczyzna                  w pow. oszmiańskim                  i folwark Ostaszków            w pow. wileńskim

Wywód Szl. 1820 , 1848

w heroldii wileńskiej

 

1831 1900

Jurij

Antoniego

?

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1805 1875

Justyn Jerzy

Krzysztofa

?

 

 

1851 lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

syn Franciszek

1840 1910

Kajetan

 

?

1866 pod śledztwem politycznym

 

 

 

 

1832 1900

Kalikst Jan Antoni

Felixa

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1832 w gub. mińskiej

bracia:Edward Ignacy, Daniel Apolinary

1826 1903

Kamilla

Felicjana

N.

 

 

Wyw. 1838

w heroldii wileńskiej

rodzeństwo: Felicjanna, Feliks

1771 1841

Karol

Mikołaja

N.

 

 

Wywód Szl. 1820 w her. wileńskiej

 

brat Jan

1828 1898

Karol Marcin

Józefa

N.

1842 w Kijowskim Batalionie Kantonistów Wojennych, 1848 Estlandzki Pułk Jegrów

mieszkal w Mińsku

Wywód Szlachectwa

1848 w gub. mińskiej

 

1671 1741

Kasper        ( Gasper ) Kazimierz

Michała

N.

1700 czasznik smoleński z woj. mińskiego, 1726 czasznik i komisarz smoleński, lustrator do województwa wileńskiego, podpisał konfederację olkienicką 1700

dziedzic wsi Koniuchy       i Pokłania w wiłkomie- -rskim i dworu w Wilnie za brama Trocką

1701 żona Maryanna Andrzejowa Iliczowa

 

rodzeństwo: Teodor , Władysław, Aleksander, Jan Konstanty      i Zofia

11670 1730

Kasper Michał

 

 

 

z Antoszwińcia                    w wileńskim

 

 

 

1810 1880

Katarzyna Janina

Bogusława Konstantego

?

 

 

Wyw. 1800, 1820, her. wileńska

 

 

1715 1795

Kazimierz

Bonifacego Franciszka

N.

 

1773 majątek Ostrejek

 

 

brat Alexander

1770 1840

Kazimierz

Marcina

?

 

 

Wywód Szl.   w 1800, 1832  w her. wile- -ńskiej,            z pow.  kowieńs.

żona Franciszka Ussakowska

synowie: Alexander Józef, Adam Józef, Szymon Franciszek, Stanisław Kazimierz

1853 1923

Kazimierz

Jerzego

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1855 w gub. kowieńskiego

 

1762 1832

Kazimierz

Antoniego

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1680 1740

Krystyna

 

 

 

 

mąż

Dymitr

Weryha

1790 1853

Krystyna

Symona

N.

 

Dubiejki

 

 

 

1670 1740

Krzysztof

Stanisława

M.

w 1724 został mianowany posłem na sejm,         w 1764 podpisał akt konfederacji

 

 

linia oszmiańska

syn Marcin

1780 1850

Krzysztof

 

?

 

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

syn Justyn Jerzy

1941

Krzysztof Michał

Michała 2

N.

 

 

 

córka Maria Karolina Jadwiga

syn Eryk Stefan Michał

1805 1875

Ksawery

Bogusława Konstantego

?

 

 

Wywód Szl. 1820, 1848

 w heroldii wileńskiej

 

1800 1870

Ksawery

 

?

 

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

 

1770 1845

Ksawery

 

?

koleżski asesor, radca tytularny

 

Wywód Szlachectwa

1800, 1848       w heroldii wileńskiej

 

1821 1891

Ksawery

Franciszka

?

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1830 1900

Ksawery

Józefa

?

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1840 1910

Ksawery

 

?

podoficer Wileńskiego Batalionu Służby Wewnętrznej

 

 

 

 

1780 1850

Ksawery 2

 

?

 

Pomerecz

na liście szlachty

gub. wileńskiej 1800,1820, 1839

 

1865 1935

Leon

Michała 1

N.

 

1898 folwark Skrobowo

 

 

synowie: Michał 2, Cezary, Jerzy, Eustachy

1790 1860

Ludwik

 

 

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1852 1922

Ludwik

Floryana 1

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1882 w gub. kowieńskiej

 

1657 1727

Ludwik

 

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

syn Józef

1780 1850

Ludwik

Symona 1

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

syn Adam

1707 1777

Ludwik

Józefa

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

syn Ludwik

1732 1802

Ludwik

Ludwika

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

syn Franciszek

1711 1781

Maciej

Marcina

M.

 linia oszmiańska

syn Jerzy 

 bracia: Jerzy,

Jakub,

Tadeusz, Szymon

1761 1831

Maciej

Alexandra

N.

 

folwark Hozawszczyzna

Wywód Szlachectwa

1802 w gub. mińskiej

bracia: Michał, Józef

1780 1850

Maciej

 

?

 

z powiatu oszmiańskiego, folwark Wojnaryszki

Wyw. 1800

potw. 1820 w her. wileńskiej

syn Jerzy

1790 1860

Maciej

 

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1725 1800

Maksymi - lian ( Ti - chonowicz )

 

?

 

 

 

Ukraina

syn Mikołaj

1695 1765

Marcin

Krzysztofa

M.

1735 od Augusta II otrzymał majatek Braków    w powiecie słonimskim

Bryndliszki

 

linia oszmiańska

synowie: Jerzy, Maciej, Jakub, Tadeusz, Szymon

1839

Marcin

 

?

 

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

 

1719 1789

Marcin

brat Mikołaja

N.

 

 

Wywód Szl. 1820 w her. wileńskiej

 

syn Jakub

1755 1825

Marcin

 

?

 

 

Wyw.1800, potw. 1832, her. wileńska

 

syn Kazimierz

1602 1663+

Marcyan      ( Maryan, Marcin )

Alexandra 1

N.

1639 podczaszy smoleński, sędzia grodzki słonimski, walczył pod Smoleńskiem w 1632, husarz, podpisał elekcję 1648, deputat na Trybunał Litewski, podczaszy smoleński               z województwa nowogródzkiego

1635 otrzymał od Alexandra Braków, 1636 nadano mu włok 100 we Włości Wielkiej

w słonimskim

 

synowie: Mikołaj Kazimierz, Jan i Hieronim 5

1831 1901

Maria

Waleriana

?

 

Ostaszków

Wyw.1837 w her. wileńska

 

 

1966*

Maria Karolina Jadwiga

Krzysztofa Michała

N.

 

 

 

 

 

1808 1878

Marianna

Bogusława Konstantego

?

 

 

Wywód Szl. 1820

 w heroldii wileńskiej

 

1800 1879

Mateusz

 

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1625 1700

Michał

 

N.

 

 

 

 

dzieci: Kasper    ( Gasper ), Jan Konstanty, Alekasander, Władysław, Zofia, Teodor

1645 1715

Michał

Hieronima 3

N.

z powiatu nowogródzkiego, podpisał elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764

 

żona

Konstancja Cybulska

syn Alexander

1663 1735

Michał

 

N.

1698 starosta drużyłowski i piński

 

 

 

 

1760 1830

Michał

Alexandra

N.

 

folwark Hozawszczyzna

Wywód Szlachectwa

1802 w gub. mińskiej

bracia: Maciej, Józef

1780 1850

Michał

Jana

N.

 

rodzina pochodziła          z Wilna

 

 

syn Michał Piotr

1831 1900

Michał

Marcina

?

 

 

lista szlachty pow. oszmia-  -ńskiego             w 1851

zatwierdzona przez heroldię mińską             i wileńską

 

1727 1807

Michał

Rafała

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1734 1804

Michał

Antoniego

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1820 1890

Michał

 

?

 

dzierżawił maj. Piekliszki

żona Marianna Czajewska

córka Wiktoria

 

1831 1901

Michał

 

?

 

majątek Zarzecze             w ihumeńskim

 

 

 

1840 1910

Michał

 

?

1866 pod śledztwem politycznym

 

 

 

 

1843 1913

Michał 1

Adama

N.

 

 

 

 

syn Leon

1901*

Michał 2

Leona

N.

 

 

 

 

dzieci: Anna Maria, Krzysztof Michał

1750 1820

Michał Józef

 

?

rotmistrz smoleński, tow. Bryg. Ussarskiej

 

 

 

 

1741 1800

Michał Onufry

 

?

czasznik smoleński, patron sądu ziemskiego wileńskiego

 

 

 

 

1808* 1878

Michał Piotr

Michała

N.

1808 ochrzczony w kowieńskim kościele

rodzina pochodziła          z Wilna

 

 

 

1669 1740

Michał Stanisław

 

?

1699 skarbnik drużyłowski, podkomorzyc piński i deputat na Trybunał

 

popisał elekcję

Augusta II      w 1697

 

1760 1830

Mikołaj

 

N.

 

 

żona Anna

Czerkawska

syn Jan Barnaba Michał

1821 1891

Mikołaj

Jana

?

 

 

lista szlachty pow. oszmia- -ńskiego       w 1851

zatwierdzona przez heroldię mińską i wileńską

 

1787 1850

Mikołaj

Symona

N.

 

Dubiejki

 

 

 

1745 1805

Mikołaj

brat Marcina

N.

 

 

Wywód Szl. 1820 w her. wileńskiej

 

synowie: Jan, Karol

1750 1820

Mikołaj       ( Tichono - wicz )

Maksymiliana

?

porucznik Małorosyjskiego Pułku Pryłuckiego

dymisja w 1790

protoplasta ukraińskiej gałęzi

 

 

1651 1721

Mikołaj (Mikołay ) Kazimierz

Marcyana

(Marciana,

Marcina )

N.

1674 podczaszy słonimski, podpisał konfederację olkienicką w 1700, czasznik inflandzki z woj. sandomierskiego

dziedzic wsi Koniuchy      i Pokłania w wilkomie- -rskim i dworu w Wilnie za brama Trocką

 

 

bracia: Jan, Hieronim

1667 1730

Mikołaj Stanisław

 

?

starosta drużyłowski

 

 

 

 

1660   1730

N.

 

?

chorąży rawski

 

1688 ślub z

Marianną

Maskiewicz

1743 1800

N.

 

?

rotmistrz smoleński

Deynowo w pow. lidzkim

żona Zofia

Wilczanka

w lidzkim

1818 1900

N.

 

?

 

folwar Wojnaryszki            w pow. oszmiańskim

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

żona Judyta Michałowska

1840 1910

N.

 

?

majo Pawłogrodzkiego Pułku Piochoty, wojskowy naczelnik pow. trockiego

uczestniczył w dławieniu

powstania

w powiecie

kowieńskim

1607 1677

N. 2 córka

Hieronima 1

N.

 

 

mąż książe

Hieronim Puzyna

synowie: Józef, Antoni, Michał Puzynowie

1608 1678

N.N. 3 córka

Hieronima 1

N.

 

 

mąż książe

Władysław Puzyna

synowie: Antoni, Michał Puzynowie

1350 1410

Nicolaus de Gościno

 

M.

pierwszy udokumentowany członek rodu

z miejscowości Gościno obok Kołobrzegu - 1389

 

 

 

1796 1866

Nikodem

Karola

N.

 

 

Wywód Szl. 1820 w her. wileńskiej

 

syn Nikodem

1821 1891

Onufry

Jana

?

 

 

lista szlachty pow. oszmia- - ńskiego            w 1851

zatwierdzona przez heroldię mińską i wileńską

synowie: Jan, Piotr, Henryk

1560 1610

Ostafiej

= Eustachy

 

M.

podwojewodzy,

następnie chorąży mścisławski

 

 

 

 

1539 1600

Paweł

 

M.

rotmistrz królewski, w pułku kniazia Boratyńskiego - 1569

 

 

 

 

1605 1650

Paweł

Alexandra 1

N.

za Zygmunta III i Władysława IV - towarzysz w wojsku kwarcianym pod książ.Wiśniowieckim, w czasie ekspedycji smolenskiej pod dow. kanclerza Lwa Sapiehy

1636  dobra lenne          w Stanie Dołgunowskim

 

 

 

1680 1750

Paweł

 

?

1706 i 1724 patron sądu wilenskiego, adwokat

 

 

 

 

1780 1850

Paweł

 

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1821 1890

Paweł

Franciszka

?

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1831 1900

Paweł

Jana

?

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1796 1866

Pelagia Katarzyna

Hieronima Stanisława

?

 

 

Wywód Szl. 1820

w heroldii wileńskiej

 

1808 1878

Piotr

 

?

skazany 1834, zesłany od 1835 - 1851                w Permie

dzierżawił od hr. Czapskiej maj. w Bielicy

spiskowiec, przyjaciel Aleksandra Hercena

żona Zofia

dzieci: Hilary, Tadeusz, Tomasz, Anna Helena, Magdalena

1741 1800

Piotr

Jana Franciszka

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1845 w gub. wileńskiej

 

1800 1879

Piotr

 

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1821 1880

Piotr

Jakowlewa

?

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1816 1881

Piotr

Ludwika

?

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1795 1865

Piotr

Jakuba

N.

 

 

Wywód Szl. 1820 w her. wileńskiej

 

 

1827 1897

Piotr

Onufrego

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1753* 1828

Piotr

Antoniego

N.

 

1791 sprzedał maj. Domanowa, 1816    Zaświadczenie nr       1207 o zapisaniu           w poczet szlach.

Wyw.Szl.      w 1824 i 1833   nr 10692       w heroldii kijowskiej

 

 

1786 1856

Piotr

Józefa

N.

 

 

 

 

 

1722 1782

Rafał

 

?

ksiądz

 

 

 

 

1708 1778

Rafał

Józefa

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

synowie: Szymon, Walenty, Stanislaw, Michał

1630 1700+

Samuel

Alexandra 1

N.

1648 deputat smoleński na Trybunał, sędzia     i wójt smoleński, czesznik smoleński, goniec do Cara Moskiewskiego od kr. Jan Kazimierza

80 włok we Włości Iwanowskiej nad rzeką Rosją, 1671 dekret na łupanie kredy

walczył        w obronie Smoleńska      w 1654

żona Konstancja Judycka

syn Bonifacy Franciszek

1440 1500

Siemion            ( Szymon, Symon )

 

M.

podkomorzy orszański - 1473

 

 K. Niesiecki

podaje błędną

datę 1413

1761 1831

Stanislaw

Szymona

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1645 1714+

Stanisław

Jana

M.

w 1640 otrzymał od Władysława IV przywilej na sprzedaż ziemi w smoleńskiem, dobra:  

 Poszyrwińcie, Suderwy, Mokojcie, Bobrykowszczyzna,

 Lenowszczyzna                ( Koźliszki vel Brynkliszki )

przodek linii        z oszmiań - szczyzny

syn Krzysztof

1715 1785

Stanisław

brat Jana

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

syn Józef

1790 1860

Stanisław

 

?

 

 

Wywód Szl. 1820

w heroldii wileńskiej

 

1853 1923

Stanisław

Floryana 1

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1882 w gub. kowieńskiej

 

1736 1806

Stanisław

Rafała

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1816 1886

Stanisław

Adama

?

 

 

Wyw. w her. wileńskiej

pochodził z trockiego

 

1620 1700

Stanisław 1

Hieronima 1

N.

1643 chor. i podko-morzy piński,

dep. na Tryb. Gł. L. ze smol., łowczy smol. 1665, 1668 wojski piń. i poseł,

 1678 chor. piński  i kom. do hiberny, 1688 chor. piń., podpisał elekcję 1697

 żona Konstancja Maśkiewicz

synowie:

Jan Józefat, Antoni, Hieronim 3, Tomasz

synowie: Jan Józefat, Antoni, Hieronim 3,          Tomasz

1805 1875

Stanisław Kazimierz

Kazimierza

?

 

 

Wyw.1800    w her.wileń- - skiej, potw. 1832.

 

bracia: Alexander Józef, Adam Józef, Szymon Franciszek

1829 1899

Stefania

Waleriana

?

 

Ostaszków

Wyw.1837 her. wileńska

 

 

1866 1920

Symon

 

N.

 

Dubiejki

żona Teresa

Rogalewicz

dzieci:Mikołaj, Gabryel, Wiktoria, Krystyna, Franciszka, Agata

1745 1805

Symon 1

Jana

N.

mianowany przez kr. Zygmunta Augusta III jenerałem woj. nowogródzkiego -1760

 

 

 

synowie: Ludwik, Benedykt, Symon 2, Wincenty 1

1782 1852

Symon 2

Symona 1

N.

 

 

Wywód Szlachectwa 1916 w gub. minskiej

Wywód szlachectwa 1820 w heroldii wileńskiej

syn: Wincenty 2, bracia: Ludwik, Benedykt, Wincenty 1

1714 1784

Szymon

Marcina

M.

 

 

 

linia oszmiańska

bracia: Jerzy, Maciej, Jakub, Tadeusz

1840 1898

Szymon

Atanazego

?

 

Narbutowszczyzna           w pow. oszmiańskim                i folwark Ostaszków                w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa

1837, 1848      w heroldii wileńskiej

 

1820 1890

Szymon

Walentego

?

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1782 1852

Szymon

Franciszka

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

syn Felicjan

1733 1803

Szymon

Rafała

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1734 1804

Szymon

Józefa

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

synowie: Stanisław, Jerzy

1820 1890

Szymon

 

?

 

dzierżawił maj. Szwajcaria

 

 

 

1790 1850

Szymon

 

?

1816 skazany na 12 lat za przestępstwa polityczne, karna służba w 8 Wołyńskim Pułku Jegrów

pochodził z Bielicy

sanitariusz w 8 Wołyńskim

Pułku Jegrów

 

1814 1884

Szymon

Adama

?

 

 

Wyw. w her. wileńskiej

pochodził           z trockiego

 

1804 1874

Szymon Franciszek

Kazimierza

?

 

 

Wyw.1800 w her.wileńskiej, potw. 1832.

 

bracia: Alexander Józef, Szymon Franciszek, Stanisław Kazimierz

1713 1783

Tadeusz

Marcina

M.

 

 

 

linia oszmiańska

bracia: Jerzy, Maciej, Jakub, Szymon

1795 1865

Tadeusz

Adama

N.

 

 

na liście szlachty

gub. wileńskiej z 1839

synowie: Jerzy, Floryan 1

1660 1730

Teodor

Michała

N.

 

dziedzic wsi Koniuchy i Pokłania w wilkomierskim i dworu w Wilnie za Bramą Trocką - 1700

 

 

bracia: Kasper,  Kazimierz, Zofia   i Jan Konstanty

1690 1750

Teodor

 

N.

1719 władyka piński i turowski

 

 

 

 

1655 1725

Tomasz

Stanisława

N.

podkomorzyc piński

dziedzic dóbr Drohiczyna w pow. pińskim

 

 

 

1770 1840

Tomasz

 

 

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1631 1681

Tymoteusz

Alexandra 1

N.

w zakonie św. Franciszka, definitor w zakonie O. Bernardynów, kustorz nieświeski

 

 

 

 

1818 1897

Wacław

Tadeusza

?

 

 

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

 

1734 1804

Walenty

Rafała

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1800 1870

Walerian

 

?

sekretarz Gubernialny

Narbutowszczyzna                       w pow. oszmiańskim              i folwark Ostaszków              w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa 1848  w heroldii wileńskiej

żona Helena Łukowicz

dzieci: Anastazy, Zenon, Weronika, Benigna, Stefania, Barbara, Maria

1840 1910

Walerian Rafał

 

?

 

miał trudności                    z potwierdzeniem

szlachectwa w 1867

pow. mohylewski

 

1711 1781

Wawrzy - niec Franciszek

 

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1827 1897

Weronika

Waleriana

?

 

Ostaszków

Wyw.1837 her. wileńska

 

 

1789 1852

Wiktoria

Symona

N.

 

Dubiejki

 

 

 

1845 1915

Wiktoria

Michała

?

 

 

 

 

 

1804 1674

Wincenty

Józefa

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1812 w gub. mińskiej

bracia: Ignacy, Felix

1750 1820

Wincenty

 

?

z-ca. dow. II Bryg. Kaw. Narod. Wojska Koron.

 

1790

stacjonował

w Tulczynie

1821 1890

Wincenty

Franciszka

 

 

 

lista szlachty o jeszcze nie

potwierdzonym ponownie szlachectwie

 

1783 1853

Wincenty 1

Symona 1

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1816 w gub. mińskiej

bracia: Ludwik, Benedykt, Symon 2

1825 1895

Wincenty 2

Symona 2

N.

 

 

Wywód Szlachectwa

1819 w heroldii wileńskiej

 

1866 1936

Wincenty 3

Michała 1

N.

 

1898 folwark Skrobowo

 

 

bracia: Leon, Alexander

1655 1725

Władysław

Michała

N.

 

folwark Wojnaryszki             w pow. oszmiańskim

Wywód Szlachectwa

1848 w heroldii wileńskiej

rodzeństwo: Teodor ,  Aleksander, Jan Konstanty      i Zofia

1670 1720

Władysław

 

?

 

1702 retor Zakonu Jezuitów

autor "Oratio

pro renovatione

votorum."

1770 1840

Władysław Jan

Jerzego, syna Macieja

?

 

Narbutowszczyzna                       w pow. oszmiańskim              i folwark Ostaszków              w pow. wileńskim

Wywód Szlachectwa w 1800, 1848

potwierdzony w 1820 w heroldii wileńskiej

 

1830 1900

Włodzimierz

 

?

 

majątek Zarzecze               w ihumeńskim

 

 

 

1617* 1657+

Wojciech

Alexandra 1

 

1657 kanonik chełmski, proboszcz maciejowski

wydał panegiryk na ślub

F.Daniłowicza

i Elżbiety

Sapiehy

1764 1834

Woyciech

Antoniego

N.

 

 

Wyw.Szl. 1820, her. wileńska

 

 

1820 1890

Zacharyasz

Benedykta

N.

 

majątek Masiurko - wszczyzna w mińskim

Wywód Szlachectwa

1855 w gub. mińskiej

brat Wincenty 2

1826 1886

Zenon

Waleriana

?

 

Ostaszków

Wyw.1837 her. wileńska

 

 

1675 1745

Zofia

Michała

N.

 

 

1711 testament

mąż Bazyli Chodźko 1695

rodzeństwo: Teodor , Władysław, Aleksander, Jan Konstanty

1741 1800

Zofia

 

?

 

1771 z pow. nowogródzkiego

 

 

 

1794 1864

Zofia

Hieronima Stanisława

?

 

 

Wywód Szl. 1820

w heroldii wileńskiej

 

1820 1890

Zygmunt

Ławrientiewa

?

 

z pow. oszmiańskiego

wyw. 1851

w her. wileńskiej

 

1655

1720

Wiesław (Niesław)

Marcyana

(Marciana,

Marcina )

N.

nowy

członek

rodu

 

odszukany

u W.W. Kojałowicza

 

 

 

Powrót

Dalej