Genealogie poszczególnych rodzin.
 

 

 

 

 


Na podstawie statystyki moich poszukiwań oraz w oparciu o Rejestr PESEL, w którym w 2004 roku było w Polsce 2629 osób noszących nazwisko Ciechanowicz - można przypuścić, że na świecie żyje około 5000 ( pięć tysięcy ) osób używających nazwiska Ciechanowicz.

Udało mi się odszukać adresy 100 z nich - poniżej zamieszczam ich genealogie.Za treść Genealogii odpowiadają sami Ankietowani, którzy jednocześnie na piśmie wyrazili swą zgodę na upowszechnienie przeze mnie tych danych.
W każdej genealogii są imiona kilku - kilkudziesięciu Ciechanowiczów. W sumie jest w nich ponad 250 imion.

UWAGA: nazwa miejscowości oznacza aktualne miejsce zamieszkania.
Określenie: np. " z Białorusi " oznacza aktualne położenia geograficzne na terenie obecnej Białorusi. Genealogie składające się z kilku - kilkunastu pojedynczych drzew genealogicznych mające wspólnego przodka oznaczone są jako: POTOMKOWIE ...., a wyróżnikiem jest miejsce ich urodzenia.

 

 

 1. Jana z Rzeszowa h. Mogiła.
 2. Witolda Antoniego z Jaworzna (obecnie Dąbrowa Górnicza) h. Nałęcz.
 3. Pawła z Warszawy i Piotra z Międzyrzeca Podlaskiego.
 4. Potomków Antoniego h. Mogiła.
 5. Zenona z Giżycka.
 6. Wiesława z Warszawy h. Nałęcz.
 7. Stanisława z Białogardu.
 8. Alicji z Żar h. Mogiła lub h. Nałęcz.
 9. Andrzeja z Poznania h. Mogiła.
 10. Anny Marii z Warszawy h. Nałęcz.
 11. Antoniego ze Złotoryji.
 12. Kazimierza z Dąbrowy Gorniczej.
 13. Wacława z Katowic.
 14. Stefana i Lecha z Warszawy h. Mogiła.
 15. Potomków Hilarego h. Nałęcz.
 16. Potomków Józefa z Białorusi h. Mogiła.
 17. Wacława z Gryfowa Śląskiego.
 18. Bartosza z Sydney.
 19. Potomków Józefa z Wilna.
 20. Wandy Ryndak ( z d. Ciechanowicz ) z Wrocławia.
 21. Ciechanowiczów z okolic Zdzięcioła ( Nowogródzkie - Białoruś ) oraz ich potomków: Mariusza Michalaka z Żar.
 22. Mirosława Ciechanowicza z Żar.
 23. Potomków Kazimierza z Ornety ( koło Olsztyna).
 24. Potomków Kazimierza ze Święcian (Wileńszczyzna): Marcina Jankowskiego
 25. Ewy Kościjańskiej z domu Ciechanowicz
 26. Anety Ciechanowicz z Głogowa
 27.  Olgi Wołkowej z domu Ciechanowicz z Sankt-Petersburga
 28. Ольги Волковой урожденной Цеханович из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 29. Genealogia Anny Szewczak, wnuczki Krystyny Ciechanowicz z Wołomina
 30. Genealogia Wiaczesława, prawnuk Antona Iwanowicza Ciechanowicza z Białorusi.

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam,

Witold Antoni Ciechanowicz

 

 

 

Powrót

Dalej