GENEALOGIA RODZINY

ANNY MARII CIECHANOWICZ herbu Nałęcz

z Warszawy.

 

1. JAN Ciechanowicz ( w Patencie wystawionym  9.V.1816 Ludwikowi – synowi Szymona -

      Jan określony został jako protoplasta sprzed czterech pokoleń ),

2. n.n. Ciechanowicz, syn Jana

3. SZYMON Ciechanowicz,

4. LUDWIK Ciechanowicz,

5. inni przodkowie:  CEZARY, JERZY, EUSTACHY Ciechanowiczowie,

6. MICHAŁ Ciechanowicz ur. Skrabowo 1843 (?)

7. LEON Ciechanowicz; ur. Skrabowo, 23 października 1865 r.: Karolina z Krejczmanów,

 ur. Wołkowysk,12 grudnia 1874 r. Daty zgonu zarówno obydwojga dziadków jak reszty rodziny, która po wojnie

    z Sowietami pozostała w Skrabowie i okolicach, nie są znane – cała rodzina (oprócz mojego ojca) znalazła się w Kotlas (Obwód Archangielski) – ostatni list otrzymany przez mojego ojca z Kotlas ma datę 25 maja 1936 r. – wtedy obydwoje dziadkowie żyli. Cała rodzina – łącznie z dziećmi – pracowała w kopalniach uranu. W roku 1968 mój brat natrafił we Francji na notatkę o Ciechanowiczu, który w Kazachstanie podpisał bliżej nieokreślony przez francuskiego korespondenta protest. Podejmowane przez mojego ojca próby odnalezienia rodziny przez Czerwony Krzyż nie powiodły się.

8. MICHAŁ Ciechanowicz, ur. Skrabowo (Parafia Raków),1 września 1901 r. , +  Maria

   z Kowalskich ur. Radom, 1 grudnia 1908 r. Ich dzieci: Anna Maria i Krzysztof Michał.

9a. Ciechanowicz ANNA MARIA, ur. Warszawa, 12 czerwca 1939;  herbu Nałęcz;

    psycholog ( Wydział Psychologii UW; doktorat – Wydział Psychologii UW); Dyrektor Pracowni Testów

    Psychologicznych   Polskiego Towarzystwa Psychologicznego + Ludwik Jerzy Erhardt ur. Kościeszki k. Wołkowyska,

    29 kwietnia 1934r. Krytyk muzyczny. Ich syn Michał Jan Erhardt.

9.b. KRZYSZTOF MICHAŁ Ciechanowicz ur. Otwock ( Warszawa? ) , 22 sierpnia 1941 r. Etnograf.

      Od 1964 mieszka we Francji.

      Pierwsze małżeństwo: Monika Anna Zofia Zaleska ur. Warszawa, 3 listopada 1935, (herbu Lubicz). 

      Ich dzieci: Maria Karolina Jadwiga Ciechanowicz ur.Dinard, 26 sierpnia 1966 r., Eryk Stefan Michał Ciechanowicz

      ur. Paryż 30 listopada 1967 r.

      Rozwód : 11 maja 1977.

     Drugie małżeństwo: Ginette Vallin, ur. Tunis, 25 marca 1928.

10.MICHAŁ JAN Erhardt ( syn Anny Marii i Ludwika Erhardta ) ur. Warszawa, 3 lutego 1978 r. studiuje informatykę.

 

   Powrót

Dalej