Genealogia rodziny

STEFANA i LECHA CIECHANOWICZÓW

z Warszawy herbu Mogiła

 

  1. Syn Grzegorza - BOGUSŁAW CIECHANOWICZ z braćmi: Aleksandrem i Józefem  w pierwszej połowie XIX w.  mieszkał w pow. oszmiańskim na Wileńszczyźnie. Jego żona - Róża z Grzybowskich. Miał z nią pięcioro dzieci: Julian Józef, Ksawery, HIERONIM KONSTANTY, Marianna i Katarzyna Janina (1854 - chrzest w Kojdanowie, obecnie Dzierżynsk, Białoruś) Ciechanowiczowie.

 

  1. HIERONIM KONSTANTY CIECHANOWICZ (1844  flw. Szłapakowszczyzna, par. Murowana Oszmianka, pow. Oszmiana - 1898 Płock) + Waleria  z  Cybulskich,  (1841 Mińsk Litewski – 1933 Lida, woj. nowogródzkie); uczestnicy powstania styczniowego 1863.  Po upadku powstania utracili posiadłość ziemską znajdującą się pod Stołpcami. Ich dziewięcioro dzieci: Ludwika Maria, Wacław Michał, Lucjan Piotr, Bogusław, Walerian, Jadwiga, Antoni Stefan, Józef i Stanisława Teresa Ciechanowiczowie.

 

3a. Ludwika Maria Ciechanowicz (1867 Krasiewicze, gub. mińska – 1953 Nasielsk)

     + Szczepan Baliński, ur. 1867; notariusz w Nasielsku.

      Ich córki:  Janina i Wanda Balińskie.

                  4a. Janina Pajewska z Balińskich  (1896 – 1985 Warszawa); stomatolog + Tadeusz

                       Pajewski (1894 – 1967 Warszawa); prawnik, małżeństwo bezdzietne.

      4b. Wanda Starzyńska z Balińskich (1904 – 1990 Warszawa) + Ludomir

            Starzyński (1893 –  1966 Warszawa); mgr ekonomii.

             Ich synowie: Jerzy i Andrzej Starzyńscy.

                 5a. Jerzy Starzyński (ur. i zm. 1941).

                  5b. Andrzej Starzyński, ur. 1942; mgr + Antonina z domu Kaźmierczak

                      (1944 - 1995).

 

3b. Wacław Michał Ciechanowicz, ur. 1870 Krasiewicze, gub. mińska;

wysłany do m. Naryn    w Kirgizji, zaginął w czasie wojny domowej w Rosji w latach 1917-1922.

 

3c. Lucjan Piotr Ciechanowicz (1872 Krasiewicze, gub. mińska - 1937 Moskwa),

pracownik naukowy Uniwersytetu w Moskwie, astronom, rodziny nie założył.

 

3d. Bogusław Ciechanowicz (1873 Krasiewicze, gub. mińska - 1878 Płock).

                            

3e. Walerian Ciechanowicz, (1876 Mariampol, gub. suwalska - przed 1914 Witebsk);

       wysłany do m. Wiernyj (obecnie Ałma Ata) w Kazachstanie.

 

3f. Jadwiga Ciechanowicz (1877 Płock - 1878 tamże); żyła 3 miesiące.

 

 

3g. ANTONI STEFAN CIECHANOWICZ (1879 Płock – 1956 Kętrzyn); urzędnik

      państwowy + Amelia Ciechanowicz z Rudzieckich (1899 flw. Szymkowszczyzna

      k. Zabłoci, pow. lidzki, gub. wileńska – 1989 Warszawa) herbu  Koźle rogi”  ( Jelita ).

Ich synowie: Stefan i Lech Józef  Ciechanowiczowie.

 

                  4c. STEFAN CIECHANOWICZ, ur. 1928, Lida; mgr inż. architekt,

                      nagrody: II stopnia Komitetu Urbanistyki i Architektury za projekt Osiedla

                      Młodych w Warszawie, III stopnia   Ministerstwa Budownictwa za projekt

    Osiedla w Pawłowicach; Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski

    Orderu Odrodzenia Polski + Barbara z Manowskich, ur. 1935 Warszawa,

    mgr inż.

 

4d. LECH JÓZEF CIECHANOWICZ, ur. 1930; Lida, mgr inż. chemik;

      współautor trzech książek technicznych i kilkunastu publikacji

       w czasopismach naukowo-technicznych; Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,

       Złota Odznaka  Za zasługi dla przemysłu chemicznego ” + Janina Jadwiga

       z domu Surowiak, ur. 1932, Lwów, inż. mechanik,  – sybiraczka (Tobolsk),

      współautorka książki technicznej; Złoty Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka

     Za zasługi  dla przemysłu chemicznego”, Krzyż Zesłańców Sybiru.

                        Ich córka: Krystyna Jadwiga Ciechanowicz

 

5c.Krystyna Jadwiga Ciechanowicz, 1961, Warszawa.

 

3h. Józef Ciechanowicz (1880 Płock - 1881 tamże).

 

3i. Stanisława Teresa Ciechanowicz (1884 Płock – 1939 Grodno); ukończyła

      konserwatorium w Warszawie + Stanisław Zygmunt Miłkowski (1882 Siedlce - 1940?)

       herbu Ślepowron,  ukończył wydział prawny Uniwersytetu w Kijowie (1908), wnuk

       powieściopisarza i działacza patriotycznego i niepodległościowego  Zygmunta  F.

       Miłkowskiego ( ps. T.T. Jeż ); od 1926 notariusz i działacz społeczny w Grodnie;

      aresztowany przez NKWD (1940) i więziony w Grodnie; nie dał znaku życia

      (Mińsk, Kuropaty?).

Ich synowie: Jerzy, Lucjan i Tadeusz Miłkowscy.

            4e. Jerzy Miłkowski, (1911 ur. i zm.  Stanin k. Stoczka Łukowskiego).

             4f. Lucjan Miłkowski (1913 Warszawa – 1940 Nowokubanka, rej. Szortandy,

                     obw. Akmolinsk, obecnie Astana), ukończył prawo na Uniwersytecie

                     Stefana Batorego w Wilnie, deportowany z Grodna do Kazachstanu,

tam zmarł.

              4g.  Tadeusz Stanisław Miłkowski (1923 Siedlce – 1989 Łódź);

                     niepełnosprawny, deportowany 1940 z bratem Lucjanem do Kazachstanu.

 

 

 

                             Wrzesień 2012, Lech Józef Ciechanowicz

 

 

Powrót

Dalej