GENEALOGIA potomków Józefa CIECHANOWICZA

herbu Mogiła z  Białorusi.

(  mieszkających na Białorusi: Marii Sulimy z d. Ciechanowicz z Brześcia,

  Witolda Ciechanowicza z Grodna i inn.

oraz rodziny zamieszkałej w Polsce: Jolanty Łężak z d. Ciechanowicz z Łodzi i inn.)

 

Józef Ciechanowicz ( ok. 1870 - 1943 prawdopodobnie w Rakowie w obw. mińskim na Białorusi).

Miał brata Antoniego, który był aptekarzem.

Żona: Antonina z d.Tumiłowicz ( ok. 1870 ). [ po pierwszym mężu Trusiewiczu, z którym miała

córkę Annę i Kamilę oraz synów o nieznanych imionach ]

Ich dzieci: Witold Józefowicz Ciechanowicz, Monika Józefowna Birulo – Białynicka

z domu Ciechanowicz, Stanisława Józefowna Ciechanowicz, Amelia ( lub Melania ) Józefowna

Gruszewska z domu Ciechanowicz, Ryszard Józefowicz Ciechanowicz, Józefa Józefowna

Hryniewicz z domu Ciechanowicz i Adolf Józefowicz Ciechanowicz 

1. Witold Józefowicz Ciechanowicz, ( 1897 - 1966 ), wojskowy, walczył w Wyzwoleńczej

 Armii Józefa Piłsudzkiego. Witold osobiście z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymał

 gospodarstwo  pod Mińskiem, które podarował ojcu – Józefowi, który na nim  gospodarował

 wraz z żoną i dziećmi: Józefą i Adolfem.

    Potem służył w 4 pułku legionów w Kielcach, był zastępcą dowódcy pułku.

    W czasie II wojny światowej przebywał na Węgrzech. Odznaczony  orderem Virtuti Militari,

    który jego żona, Wiktoria, przekazała jako wotum klasztorowi   w Częstochowie.

 Małżeństwo bezdzietne – Wiktoria została pochowana w Wieleniu w woj. zachodniopomorskim.

 Witold pochowany został Polsce w Trzciance w woj. zachodniopomorskim.

2. Monika Józefowna Birulo – Białynicka z domu Ciechanowicz ( ok.1902- 1991 pochowana

   w Trzciance ).

 Mąż: Wacław Birulo - Białynicki (1892-1961 ). Oboje pochowani są w Trzciance.

Ich dzieci: Leokadia i Witold Birulo – Białyniccy. Leokadia mieszka w Koszalinie, a Witold

w Trzciance. Monika wraz z rodziną przed wojną mieszkała w majątku Ojczyniewo. Witold

służył w wojsku rosyjskim, wrócił po wojnie dopiero w latach 50 –tych, bo stacjonował

w Rumunii.

3. Stanisława Józefowna Ciechanowicz ( ok. 1987 ).

4. Amelia ( lub Melania ) Józefowna Gruszewska z domu Ciechanowicz ( ok. 1898 ).

 Mąż  - Józef Gruszewski, zamordowany przez partyzantkę rosyjską, drugi mąż – Wertyński.

Jej dzieci: Genewefa, Weronika i Stanisław.

5. Ryszard Józefowicz Ciechanowicz , ur. w 1901r. w Rakowie, w obw. mińskim, zmarł

    w 1967r. w Grodnie. Był lekarzem, do 1939 roku służył w 76 Pułku im. L. Narbutta

    w Grodnie w randze kapitana. Po wojnie pracował na różnych stanowiskach w gospodarce.

     Zmarł tragicznie w wypadku samochodowym w 1967 roku. Pochowany w Grodnie.

 Żona: Maria-Amelia Iwanowna Ciechanowicz, z domu Żołnierkiewicz,  ur. w 1911r.

 w rodzinie szlacheckiej, w folwarku Romanowo Iwienieckie w powiecie mińskim

– zmarła w 1977r.

(  Jej rodzicami byli: Iwan Michajłowicz Żołnierkiewicz, ziemianin i Franciszka

 Żołnierkiewicz z domu  Żywica. Rodzicami Iwana Michajłowicza Żołnierkiewicza byli:

Michał Żołnierkiewicz i Józefa Żołnierkiewicz z domu Piestriuk ).

Dzieci Ryszarda i Marii-Amelii Ciechanowiczów: Czesław Ryszardowicz Ciechanowicz,

Maria Ryszardowna Sulima z domu Ciechanowicz i Witold Ryszardowicz Ciechanowicz.

 

     5a. Czesław Ryszardowicz Ciechanowicz, 1933r. lekarz wojskowy, obecnie emeryt.

      Mieszka w Grodnie. Żona: Maria Josipowna Ciechanowicz, z domu Jursa, 1935r.

      w Grodnie, lekarka.

Ich syn: Witold Czesławowicz Ciechanowicz, 1965r. w Grodnie.

     5b. Maria Ryszardowna Sulima z domu Ciechanowicz, 1937r. Ukończyła Instytut Pedagogiczny,

      wydział matematyczno – fizyczny, pracowała jako wykładowca fizyki. Pisze wiersze po polsku,

      wydała w Polsce wiele książek z poezją ( po polsku ), w których często przewija się historia jej rodziny

      i tęsknota za Polską:

 

Moje przodki nie dla sławy
Często w bój chodzili krwawy.
Syberyjski kraj niemiły,
Gdzie są dziadów mych mogiły...
           (Mój ty, Boże)

Jestem sierotą

Jestem sierotą na ziemi kochanej,
Przodków krwią, potem, obficie zalanej.
Jestem sierotą, choć Polska za Bugiem.
Poszłabym piechotą, mnie skuli łańcuchem.
Leciałabym ptakiem, lecz skrzydła złamane,
Więc włóczę się szlakiem, w ślad więźnia skazana...

Przysięga

Przez knieje, przez puszcze,
Przez czasu potęgę
Wciąż krzyczy ma dusza,
Ślubuje, przysięga...
Mych przodków mogiłom
I lipom sędziwym,
I domom , gdzie byłam
W dzieciństwie szczęśliwa.

Ojczyzno

Ja do ciebie powrócę szmerem wody źródlanej,
Tą piosenką, co nucą serca gdzieś zakochanych.

Ja do ciebie powrócę szronem biało-srebrzystym,
Kryształową narzutą czy powietrzem czystym.

Ja do ciebie powrócę wonią łąki kwitnącej,
Tą jutrzenką, co rzuca pierwszy promień gorący.

Ja do ciebie powrócę wtórem liści alei,
Tylko czas niech nie skraca mej gasnącej nadziei
.

Niech mnie życie nie smuci, nie rozżala deszcz rzewny,
Ja do ciebie powrócę, ma Ojczyzno
na pewno.

Od wielu lat p. Maria pełni funkcję prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej - POLESIE, która jest oddziałem obwodowym w Brześciu. Celem jej działalności jest odrodzenie kultury polskiej. Uczestniczy w działaniach propagujących polskość, a obejmuje swą działalnością około 2 000 dzieci, pobierających naukę języka

polskiego. Organizuje też zajęcia fakultatywne dla nauczycieli. Wśród uczniów organizuje koła naukowe, koła zainteresowań, konkursy poetyckie, wyposaża klasy w podręczniki sprowadzane z Polski. Organizuje wycieczki

po pięknym Polesiu : szlakiem Mickiewicza, Traugutta. Wraz z młodzieżą klubów Młodej Polonii, opiekuje się katolickim cmentarzem przy ul. Puszkińskiej. Jest to zabytkowy cmentarz , na którym spoczywa wielu zasłużonych Polaków. Są tam groby rodzinne: Niemcewiczów, Radziwiłłów, także żołnierzy Józefa Piłsudskiego. Członkowie Zarządu Fundacji Młodej Polonii mieli okazję poznać

 w bezpośrednich kontaktach aktywność, fachowość i patriotyzm p. Marii Sulimy, gdy prowadziła na Warsztatach Poetyckich w Cieklinie pod Jasłem zajęcia z młodzieżą albo gdy podczas pobytu

 w Rabce organizowała publiczne występy na Festiwalu Rabczańskim, czy recitale poezji patriotycznej podczas mszy św., także w szpitalach dla chorych. Pani Maria Sulima jest niezmordowaną rzeczniczką polskości na Białorusi, doskonałą wychowawczynią dzieci i młodzieży, organizatorką życia kulturalnego. Prowadzi zajęcia integrujące dzieci polskie z dziećmi białoruskimi w duchu poszanowania odrębnych kultur. 

 

Mąż: Leon Pawłowicz Sulima, 1932r., kandydat nauk matematycznych.

Ich dzieci: Leon Leontiewicz Sulima i Anna Leontiewa Rusanowa z domu Sulima.

 

5.b.1. Leon Leontiewicz Sulima, 1959r, w Grodnie, lekarz, jego żona Nina Sulima

          z domu Juszkiewicz.

Ich córki: Weronika Leontiewna, 1983r. w Brześciu

[ jej mąż Michał Piętka, ich córka Eliza Piętka (2010 w Warszawie),

  syn Witold (2012)]

                                      i Wiktoria Leontiewna, 1988r. w Brześciu.

                        5.b.2. Anna Leontiewna Rusanowa z domu Sulima, 1965r. w Podmoskowskoje,

                                  ekomomistka. Pierwszy mąż: Włodzimierz Rusanow, 1966r.

Ich córka: Maria Włodzimierowna Rusanowa, 1988r.

Drugi mąż: Aleksander Rogaczew.

  Ich córka: Aleksandra Aleksandrowna Rogaczewa, 1995r.

 

5c.Witold Ryszardowicz Ciechanowicz, 1945r w Grodnie, ukończył Instytut

     Budownictwa, pracował na odpowiedzialnych stanowiskach, zmarł w Grodnie

     w 2006 roku. 

     Żona: Anna Konstantynowna Ciechanowicz z domu Szurpa, 1947 ,

     wykształcenie wyższe: Inżynier – matematyk, informatyk.

     Ich syn: Konstanty Witoldowicz Ciechanowicz.

                                   5c1. Konstanty Witoldowicz Ciechanowicz, 1972r , wykształcenie wyższe:

Instytut Budownictwa w Brześciu. Obecnie pracuje w Banku.

Żona: Natalia Michajłowna Ciechanowicz z domu Kartel,  1973, inżynier

budownictwa. 

Ich synowie: Michał Konstantynowicz Ciechanowicz

 i Władysław Konstantynowicz  Ciechanowicz. 

                                                           5c1a. Michał Konstantynowicz Ciechanowicz, 1992r.

         w Grodnie, uczeń 5 klasy gimnazjum i szkoły

          muzycznej – gra na skrzypcach.

5c1b. Władysław Konstantynowicz Ciechanowicz, 2000r.

          w Grodnie. 

 

6. Józefa Józefowna Hrynkiewicz z domu Ciechanowicz ( 1907 – 1962 w Gorzowie

    Wielkopolskim).

    Z Franciszkiem Kowalewskim miała syna Wacława, który decyzją dziadka – Józefa

    Ciechanowicza otrzymał nazwisko Ciechanowicz.

6a. Wacław Ciechanowicz ( 1928 w Michałowie – 1986 ) wraz z dziadkiem

      Józefem Ciechanowiczem byli w partyzantce. Wacław brał udział

      w Powstaniu Warszawskim od 28.07. do 29.091944 roku , za co został

     odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem

     Partyzanckim. W czasie wojny był wcielony do 1 kompanii pod dow. por.

    "Nowiny" Grupy Kampinos AK. Brał udział w  bitwach o lotnisko

     Bielańskie i pod Jaktorowem, gdzie po rozbiciu Grupy przedarł się

     z okrążenia w kieleckie i tasm walczył do 22.12.1944. w oddaiale por.

    "Szarego" ( na podstawie zaśw. wyd. przez  ppłk rez. "Szymona"  Józefa

     Krzyczkowskiego,  b. d-cy Grupy Kampinos )

     Żona: Stanisława z domu Baranowska ( 1933 ).

  Ich dzieci: Jolanta Łężak z domu Ciechanowicz oraz Ireneusz Ciechanowicz.

                                               6a1. Jolanta Łężak z domu Ciechanowicz ( 1957 ).

        Mąż: Janusz Łężak ( 1957 ).

Ich córki: Anna Łężak ( 1986 )

                                      i Małgorzata Łężak ( 1988 ).

6a2. Ireneusz Ciechanowicz ( 1964) żonaty z Iwoną z domu

 Pikuła, ich syn: Tymoteusz ( 1977 ).

 

    Mąż Józefy: Józef Hrynkiewicz. Ich syn: Lucjan Hrynkiewicz.

    Józefa wraz z Lucjanem byli wywiezieni na Syberię – oboje wrócili i zamieszkali

    w Polsce, są pochowani w Trzciance. Tam też mieszkają jego dzieci: Bogdan i Anna.

 

7. Adolf Józefowicz Ciechanowicz ( 1905 ). Jego żona: Jadwiga z domu

    Pacewicz ( 1911 ).

    Ich dzieci: Alina Ciechanowicz ( 1937), Zenon ( 1939 ) i urodzony w 1947

    Waldemar.

    W lutym 1940 Adolf z Jadwigą, Aliną i Zenonem byli wywiezieni na Syberię –

    W 1943 Adolf poszedł do wojska do I Armii Wojska Polskiego(Lenino-Berlin)

    Wrócił do Polski 1945 i osiedlił się we wsi Podgórki, gdzie uprawiał rolę.

    W czerwcu 1946 wraca Jadwiga z Aliną z Syberii do Podgórek oprócz Zenona, który

    zginął. Adolf z Jadwigą są pochowani w Wojcieszowie.

                        7a. Alina Ciechanowicz

                        7b. Zenon Ciechanowicz zginął na Syberii

7c. Waldemar Ciechanowicz, ma żonę Barbarę z domu Kacprzak 

Ich dzieci: Jaromir Ciechanowicz i Justyna Ciechanowicz.     

7c1. Jaromir Ciechanowicz ( 1972 ) ma żonę Aleksandrę

       z domu Paplicką. Ich córka – Hanna Barbara ( 1993 ).

                                                           7c2. Justyna Ciechanowicz.( 1978 )         

    

 

Powrót

Dalej