GENEALOGIA rodziny Witolda Antoniego Ciechanowicza

Rodzina ze strony ojca  - Ciechanowiczowie herbu Nałęcz:

(Uzupełniona o  Genealogię rodziny Olgi Wołkowej z domu Ciechanowicz: poz 1- 4 wspólna).

 

Opracowano na podstawie znajdujących się w posiadaniu rodziny dokumentów -poz.1-6 na podstawie dokumentów z Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, od poz.7 - na podstawie metryk i innych dokumentów:

 

- Metryki urodzenia Jana Kantego ( kościół parafialny w Bereznie z dn. 21.X.1787).

- Wywodu Szlachectwa z 20.III.1823 [ Nr 36] w Heroldii Kijowskiej.

- Metryki urodzenia Władysława Aurelego  (kościół parafialny w Rokitnie z dn. 8.VIII.1829).

- Wywodu Szlachectwa z 9.VII.1833 r.w Heroldii Kijowskiej.

- Wykazu Przebiegu Służby nr 7486 podporucznika Antoniego Ciechanowicza za lata 1886-1905

- Świadectwa ukończenia przez Antoniego Junkierskiej Szkoły Piechoty w Kijowie z dn. 13. VII. 1888r.

 - Metryki urodzenia Marcelego ( kościół św. Stanisława w Sankt-Petersburgu z dn.11.XII. 1895)

- Metryki ślubu Marcelego ( kościół św. Katarzyny w Sankt-Petersburgu z dn.12.XI. 1916.)

- Metryki urodzenia Mieczysława ( kościół św. Katarzyny w Sankt-Petersburgu z dn. 31.I. 1917)

 

Dokumenty te zawierają oprócz danych osobowych również adnotacje o  przynależności do stanu szlacheckiego

proischodił iz dworian ” (dworianin - to po rosyjsku szlachcic).

 

Pełna lista przodków udokumentowanych:

1. ANDRZEJ [ok.1640 - ok.1720], Łuck ( na Wołyniu, ówcześnie ziemie należące do Korony -

 jako część Rzeczpospolitej Obojga Narodów,  po zaborach - część Imperium Rosyjskiego -  obecnie na Ukrainie  ),

w 1665 wydzierżawił od rodziny Kobeckich na 3 lata majątek Kobcza,

w województwie Wołyńskim, w 1719 majątek Domanowa podarował synowi, Antoniemu.

Żona Maryanna ze Sławencina [ok. 1650 - ok.1725], ich syn: Antoni.

 

2. ANTONI [ok.1690 - ok.1765],  Łuck, w 1739 podpisał akt dożywocia ze swą małżonką - Izabellą

z Głuchowskich herbu Radwan [ok. 1700 - ok. 1765]. Ich syn Piotr.

 

3. PIOTR [ok.1753 - ok.1828], w 1791 sprzedał  odziedziczony po ojcu majątek Domanowa,

wg rewizji z 1795 (spis szlachty) w majątku Mokwin (koło Równego), wraz ze swoją rodziną zapisany został

w poczet szlachty powiatu rówieńskiego.

Żona Justyna, córka Grzegorza. Ich dzieci: Michał [1777- ok.1850],

Honorata [ok.1779-ok.1852 ], Katarzyna [1781- ok.1854], Jan Kanty [1787- ok. 1831],

Franciszka [1790- ok.1865], Wincenty [ok.1791- ok. 1866].

 

4. JAN KANTY [1787 w majątku Mokwin - ok.1831]. W 1823 kupił majątek Baranowce

w powiecie Radomyskim (m. Radomyśl).

Żona Benigna, córka Hiacynta Staniszewskiego herbu Pobóg [1793 - ok. 1865].

Ich dzieci: Ignacy-Hieronim [1812 - ok. 1887],

Maciej - Wiktor [1819 w Białej Cerkwi - ok.1894], Kamilla [ok.1820 - ok.1895],

Mikołaj-Ambroży [1822 - ok. 1895], Stanisław - Mikołaj [1824 - 1899],

Zenon - Onufry [1825 - ok.1900],  Jacenty - Adolf [1826 - ok.1901]

 i Aureli- Władysław [1829 - ok. 1904].

5.1.  Ignacy - Hieronim [ok.1812 w majątku Koziejówka koło Korystyszewa - ok.1887].

Żona Julia Ro(u)tewska [ok. 1820 - ok.1895].

Ich synowie: Eugeniusz Ignacy [1844 - ok.1919],  Mikołaj [ok.1846 - ok.1910],

Aleksander  [1848 w Kijowie - ok.1920],

Włodzimierz - Maurycy [1849 w Kijowie - ok.1930] i Józef [ok.1852 - ok.1932],

5.2. Stanisław - Mikołaj [ok.1824 w majątku Hrebinki koło Wasylkowa - ok.1899].

Jego dzieci: Anna [ ok.1850 - ok.1925 ],  Tymoteusz - Paweł [ok. 1852 - ok. 1920] ,

Maria [ok.1854 - ok.1919],  Dymitr [ok.1856  - ok.1920]

i Antoni „Dworecki” [1860 - ok.1935],

 

5.3. Maciej - Wiktor [1819 w Białej Cerkwi - ok.1894]. Jego żona Helena, córka Teodora.

 Ich córka: Zinaida [ok. 1842 - ok. 1921].

                                  

6.1. Włodzimierz - Maurycy [1849 w Kijowie, ochrzczony w 1850 - ok.1914].

W latach1907-12 mieszkał  w Kijowie i pracował w zarządzie Południowo-

zachodniej kolei, w 1909 był zawiadowcą, w 1912 - kontrolerem ruchu.

Żona Apolonia  Zajączkowska (1870- 1955). Ich dzieci: Halina, Leon Jerzy

i  Włodzimierz. Rodzeństwo Włodzimierza  w czasie wojny domowej  wyjechało

do Polski.

                        7.1. Halina (ok.1889-1964) + Serge (Siergiej Mikołajewicz) Gillo.

                               Mieszkali w Brukseli (Belgia).

       Ich syn Leon Gillo ( ok. 1911-ok.1986)+ N.N. Ich dzieci: Elżbieta

Gillo (ok.1950) + N.N.  i Anna Gillo (ok.1952) + N.N.

7.2. Leonard [Leon?] (ok.1900-ok.1965), prawdopodobnie: mieszkał

     w Łodzi, jego żona - Michalina Monasterska, ich córka - Irena (1920

     w Warszawie), w 1946 roku poślubiła Michała Ludwika  Juliana

     Michała   Lewickiego (1908-1985).

7.3. Jerzy (ok.1902-ok.1978) w 1958 mieszkał w Polsce, był wiceprezesem

 T.P.P.R w Polsce.

7.4. Włodzimierz (1903 Lublin - 1941 Iskowce koło m. Łubny

 na Ukrainie), [ukr. Iскiвцi, Лубни].  Lekarz wojskowy- chirurg.

Jego żona Eugenia Dromaszko  (1911-2005), lekarz epidemiolog, major służby medycznej (w stanie spoczynku). 

Ich córka Olga.

            8. Olga (1936 w Kijowie) ukończyła matematyczno-mechaniczny

           wydział Uniwersytetu Leningradzkiego + Paweł Wołkow

           (1932 Rostow nad Donem -1985 Leningrad), lekarz wojskowy.

            Ich dzieci: Helena (1959) i Włodzimierz Wołkow(1967).

9.1.Helena (1959 w Kijowie), dyrygentka chórów + Andrzej Granstrem (1959).

9.2. Włodzimierz Wołkow(1967), biznesmen

 + Marina Fukałowa (1965). Ich syn Włodzimierz (1995).

                                   10. Włodzimierz Wołkow (1995).

5.4. Aureli- Władysław  [ ur.1829 Mokwin - ok.1904 ]. Jego syn Antoni [1865 - 1935],

 

6.2. ANTONI [ur. w 1865 W Kijowie – zm. w 1935 w Sankt Petersburgu] - pradziadek,

podporucznik 82 Rezerwowego Kadrowego Batalionu, pochodził ze szlachty guberni Kijowskiej,

żonaty z Marią Zaczek córką Marcelego herbu Rawicz, w 1916 roku mieszkali w Sankt Petersburgu

 na prospekcie Kamienioostrowskim nr 48/13 (vide Kalendarz Piotrogrodzki - s.91).

Ich dzieci: Anastazja, Aureli, Wiktor i Marceli.

7.5.  ANASTAZJA [ok.1892-ok.1983] + Sergiej Aleksiejewicz Aksenow

 [zm.1958]  , ich córka Julia [1922 -1980] lekarka, mąż inżynier.

 Ich córka Helena [ur. w 1952],

 

7.6. WIKTOR [ok. 1893 - 1933], inżynier - elektryk, zginął w wypadku. Jego córka Nina [ur. w 1922r.],

jej dzieci: Tatiana [ur.1944 ] i Wiktor [ur. 1953].

 

7.7. AURELI [1904 - 1966], inżynier - elektryk, specjalista od budowy linii przesyłowych wysokiego napięcia

 + Walentyna N.N.

[ur. 1923 - 2011]. Ich dzieci: Jadwiga i  ANDRZEJ [1953  - 1986].

 

8.2. JADWIGA [ur.1946] ukończyła technikum chemiczno - technologiczne i Instytut Kinoinżynierów,

 pracowała jako jubiler  + Aleksander Juriewicz Szczegłow [   - 2003 ]. Ich  córka Maria.

 

9.3.Maria Szczegłowa [ur. 1973 ], ukończyła sinologię i studia ekonomiczne,

pracuje w dziale marketingu rosyjsko- amerykańskiego przedsiębiorstwa

 + Dymitr Ziemski (Земский Дмитрий) [ur. 1969).

Ich dzieci: Barbara i Aleksander.

 

10.2. Barbara Szczegłowa [2000] chodzi do szkoły sportowej, pływa

i śpiewa.

 

10.3. Aleksander  Szczegłow [2007].

 

8.3. ANDRZEJ [1953  - 1986].

7.8. MARCELI [ur. w 1890 w Sankt Petersburgu - zm. w 1975  w Mikuszowicach Śląskich k/ Bielska - Białej]

  - dziadek, ekonomista, żonaty  z Leontyną Piotrowską herbu Korwin, ich syn Mieczysław.

W 1917r. przedostaje się z żoną i synem do Polski (reszta rodziny pozostaje  w Rosji) gdzie kontynuuje karierę

 ekonomisty (m.in. z ramienia Ministerstwa Skarbu nadzoruje wprowadzenie polskiej waluty w byłym zaborze austriackim).

 Bierze udział w konspiracji  i walczy w Powstaniu Warszawskim, zostaje ranny, awansowany do stopnia podporucznika,

a za „odwagę i męstwo” zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych. Po upadku Powstania dostaje się do niewoli niemieckiej

(Oflag w Lubece).  Po wojnie pracuje w  pionie Uzdrowisk, wydaje o nich książkę, maluje i wystawia z powodzeniem obrazy.

Żona Leontyna z domu Piotrowska herbu Korwin ,[ur. w1889 w Merefie - Chorku na Ukrainie, w guberni Charkowskiej

- zm. w 1959 w Krakowie], dyplomowana nauczycielka (Konserwatorium w Sankt Petersburgu).

 

8a. MIECZYSŁAW [1917- 1995] - ojciec, żonaty z Jadwigą Dąbrowską herbu Dąbrowski,

ich dzieci: Witold, Jolanta i Janina. Ekonomista  z zawodu, muzyk z zamiłowania, zawzięty filatelista.

 

9a. WITOLD ANTONI [ur. w 1943 w Warszawie] - dyplomowany muzyk,

 kompozytor muzyki rozrywkowej, aranżer i dyrygent (dorobek twórczy: ponad 200 utworów instrumentalnych,

około 100 piosenek, kilka tysięcy aranżacji, kilka tysięcy opracowanych komputerowo utworów,

kilkaset nagranych osobiście utworów napłyty CD - Rom). Od 2000 roku zajmuje się genealogią rodu

 - wydał prywatnie następujące książki:

- Stara Prochownia - Wspomnienia z Powstania Warszawskiego 1944 r.(2000),

- Księga dziejów rodu Ciechanowiczów  cz. I {2001},

- Księga dziejów rodu Ciechanowiczów  cz. II {2002},

- Genealogia rodu Ciechanowiczów od X do XIX  wieku {2003),

- Genealogia rodu Ciechanowiczów od XIX do XXI  wieku {2004},

- Herbarz rodu Ciechanowiczów {2006},

- Herbarz Korwin-Piotrowskich (2011},

- Herbarz rodu Ciechanowiczów  - Suplement 2012.

 Żona - Jadwiga z domu Łakomska [ur. w 1949 w Sosnowcu] wyższe wykształcenie muzyczne

– pedagog, akompaniator, miłośniczka krzyżówek. Ich synowie: MICHAŁ i JACEK.

 

10.4. MICHAŁ [ur. w 1972 w Katowicach ], syn – technik RTV.

Żona Patrycja z domu Sklarek [1975 w Katowicach].

Ich córka: OLIWIA.

 

        11.1. Oliwia [1993 w Katowicach].

 

10.5. JACEK [ur. w 1975 w Sosnowcu], syn – ukończył Wydział Elektroniki Politechniki w Gliwicach

 - specjalizacja -  inżynier produktu.

                                

9b. JOLANTA [1945 w Starachowicach], dyplomowany technik rtg., mąż- Jan Księżyk  [1945 - 2006]

dyplomowany inżynier – przedsiębiorca prywatny.

Ich synowie: Jerzy i Jarosław Księżyk.

 

10.6. Jerzy Księżyk  [1972 Katowice], dyplomowany

 architekt wnętrz + Magdalena Supińska [1975].

 Ich syn Aleksander [2005].

 

10.7. Jarosław Księżyk [1983 Gliwice], informatyk po Politechnice Gliwickiej

 + Karolina Kiszka [1984].

 

 

9c. JANINA [1954 Katowice], magister informacji naukowo – technicznej

+ Paweł Klimza [1955], ich córka Daria Klimza.

 

10.8. Daria Klimza [1975 Katowice] dyplomowana dziennikarka

 + Tomasz Stępień [1975 ], inżynier ekonomista. Ich córka Nikola.

 

              11.2. Nikola Stępień [2009 w Katowicach].

 

5.5. Tymoteusz - Paweł [ok.1852 - ok.1920]. 

Jego dzieci: Wsiewołod [ok.1877 - ok.1950] - profesor Uniwersytetu Kijowskiego

i Raisa [ok.1880 - ok.1955],

 

5.6. Antoni „Dworecki” [ok.1860 - ok. 1935] - od niego rozpoczyna się duża rodzina,

 która przeprowadziła się na Białoruś, w okolice Baranowicz, a po II Wojnie Światowej

 repatriowała się do Polski,

 

Drzewo genealogiczne potomków Andrzeja CIECHANOWICZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej

 

1640

-1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni

 

1690

-1765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr

 

1753

1828

Michał

*1777-1850

Honorata

1779-1852

Katarzyna

*1781-1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kanty

 

*1787

-1831

 

 

 

 

 

Ignacy

Hieronim

 

1812

-1887

Eugeniusz

Ignacy

*1844

- 1919

Mikołaj

1846 -1910

Aleksander

*1848 -1930

 

Włodzimierz

Maurycy

*1849

-1930

Halina 1889

† 1964

Leon

1911-1986

Elżbieta

1950

Anna 1952

Leon 1900 -

- 1965

Jerzy 1902 -

- 1978

Włodzimierz

*1903

 † 1941

Olga

* 1936

Helena * 1959

Włodzimierz

*1967

Włodzimierz

*1995

Józef

1852-1932

Maciej Wiktor

*1819

- 1894

Zinaida

1842

- 1921

Kamilla

1820 - 1895

Mikołaj Ambroży

*1822

- 1895

Stanisław Mikołaj

*1824

- 1899

Anna

1850

- 1925

Tymoteusz Paweł

1852-1920

Wsiewołod

1877-1950

Raisa

1880-1955

Maria 1854 -

- 1919

Dymitr 1856

- 1920

Antoni 1860

- 1935

Zenon Onufry

*1825

- 1900

Jacenty Adolf

*1826

- 1901

Aureli Władysław

 

*1829

- 1904

 

 

 

 

 

Antoni

 

*1865

† 1935

 

Marceli

 

*1890

† 1975

 

Mieczysław

 

*1916

† 1995

Witold Antoni *1943

Michał

* 1972

Oliwia

* 1993

Jacek

*1975

Jolanta

*1945

Jerzy

* 1972

Aleksander

* 2005

Jarosław

* 1983

Janina *1954

Daria

* 1975

Nikola

* 2009

Anastazja

1892-1983

Julia *1922  1980

Helena

* 1952

Wiktor

1893

† 1933

Nina

*1922

Tatiana *1944

Wiktor *1953

Aureli

*1904

† 1966

Jadwiga

*1946

Maria

*1973

Barbara *2000

Aleksander *2008

Andrzej

*1953

† 1986

Franciszka

*1790-1865

Wincenty

1791-1866

* dokładny rok urodzenia,   dokładny rok śmierci, pozostałe daty hipotetyczne = około 

 

[Drzewo genealogiczne od Andrzeja w języku rosyjskim znajduje się

w Genealogii rodziny Olgi Wołkowej z domu Ciechanowicz ]

 

 

 

Migracja skan5

 

 

 

 

                    


NAŁĘCZ


RAWICZ
(Rawa)POŁĄCZENIE 3 HERBÓW

ATANAZY

 

 

NAŁĘCZ

KORWIN

KORCZAK

CIECHANOWICZOWIE

PIOTROWSCY

ŁUKASZEWICZOWIE


Łukaszewiczowie herbu Korczak (poprzednio herbu Lubicz)
( pełna lista w/g pamiętników Gracjana Łukaszewicza )

 

 1. PAWEŁ [ur. ok. 1610.] legitymował się herbem Lubicz, ale "za zasługi wojenne i staż" otrzymał od Zygmunta III Wazy (1566 - 1632) herb Korczak i odtąd jego potomni posługiwali się tym herbem, podczas gdy pozostali członkowie rodu w dalszym ciągu używali herbu Lubicz, jego syn Jerzy,
 2. JERZY [ur. ok. 1675] - starosta Michnowicki, od 1723r. zamieszkały na Litwie, jego synowie: Józef i Jakub (Budowniczy Mścisławski),
 3. JÓZEF [ur. ok. 1700] - towarzysz Chorągwi Nadwornej, od Augusta III otrzymał folwark Lubartowice, jego syn Michał,
 4. MICHAŁ [ur. ok. 1725] - żona Klara Święcicka, ich synowie: Rafał i Jan,
 5. JAN [1750 - 1795] - w 1777 dowiódł szlachectwa w Mścisławskim Prowincjonalnym Sądzie,
  żona Klara Peszko [17.. - 1807], ich syn Kazimierz,
 6. KAZIMIERZ [1775 - 1852] - porwał swą przyszłą żonę Katarzynę Pióro [1782 - 1851],
  ich dzieci: 4 córki i 4 synów, wśród nich Gracjan,
 7. GRACJAN [1826 - 1908] - urzędnik państwowy, niestrudzony kronikarz dziejów rodziny, opisał ród Łukaszewiczów od protoplastów, prowadził Pamiętniki i Kronikę Wydarzeń, w której obok urodzin, ślubów i zgonów członków rodziny, notował najważniejsze wydarzenia: rozbiory Polski, Powstanie Kościuszkowskie, urodziny Adama Mickiewicza ("Pana Tadeusza" przepisał ręcznie z paryskiego wydania, bo w Rosji do 1858r. było ono na cenzurze) i in. Żonaty z Leontyną Kalinowską [1833 - 1870], ich dzieci: Ludosław, Katarzyna, Witold i Alina,
 8. 8.a. ALINA [1861 -1931] - żona Józefa Korwin - Piotrowskiego, ich dzieci: Czesław 1 i 2, Leontyna 1 i 2, Józef 1 i 2, Maria, Michał, i Eugeniusz,
  8.b. WITOLD [1864 - 1939] - zawodowy wojskowy - oficer Floty Czarnomorskiej, przedostał się do Polski, gdzie zmarł podczas nalotu Niemiec hitlerowskich we wrześniu 1939 roku. Żonaty z Izabelą Niebrzydowską [1874 - 1969], małżeństwo bezdzietne.
  Na Witoldzie wygasła ta gałąź rodu Łukaszewiczów.

Korwin - Piotrowscy, czyli Piotrowscy herbu Korwin.

( pełna lista w/g Kaspra Niesieckiego, KoronaPolska oraz listów Aliny Korwin - Piotrowskiej )

 1. TOMASZ - ur. ok. 1648. - założyciel rodu - wraz z braćmi: Józefem, Adamem, Łukaszem i Andrzejem pochodzili z Mazowsza, jego syn: Józef,
 2. JÓZEF - ur. ok. 1675, jego syn: Franciszek,
 3. FRANCISZEK - ur. ok. 1700, jego synowie: Michał, Józef, Antoni, Teodor,
 4. MICHAŁ - ok. 1739, jego synowie: Wincenty, Jan, Franciszek, Stanisław,
 5. JAN - ur. ok. 1760, jego syn: Jan,
 6. JAN [1791 - 18..], żona Anna Bielinowa, ich syn: Michał,

7.      MICHAŁ [1824 - 1901], żonaty z Leokadią Szpilowską, ich dzieci: Stanisław, Józef, Antoni, Antonina,                     Józefa i Franciszek,                                                                                                                                                                      8. JÓZEF [1850 - 1906] - żonaty z Aliną Łukaszewicz herbu Korczak, ich dzieci: Czesław 1 i 2, Leontyna 1 i 2,       Józef 1 i 2, Maria, Michał, i Eugeniusz,

9a.LEONTYNA [1889 - 1959] - żona Marcelego Ciechanowicza, ich syn: Mieczysław. Dyplomowana nauczycielka Konserwatorium w Petersburgu, gdzie wykładała i koncertowała, w Polsce uczyła muzyki w średnich i podstawowych szkołach muzycznych, oraz nauczała prywatnie.
9.b. MARIA [1888 - 1972] - dyplomowana nauczycielka m.i. kierowniczka szkoły parafialnej (polskiej) w Nikołajewie, prowadziła nauczanie i utrwalała polskość miejscowej Polonii, uczestniczka i inicjatorka przedsięwzięć w dziedzinie polskiej kultury. w 1920r. uwieńczone powodzeniem 3 letnie próby przedostania się do Polski (przeszła w końcu pieszo, podając się za pracującą w polu chłopkę). W Polsce przedwojennej, pracowała jako pedagog, a po likwidacji szkoły, od 1940r. do 1943r. prowadziła tajne nauczanie. W 1934r. odznaczona kawalerskim krzyżem "Polonia Restituta" za krzewienie polskości pod rządami carskimi.
Mąż - Mieczysław Śliwiński herbu Kozieł,
9.c. EUGENIUSZ [1891 - 1964]. Inżynier, zawodowy oficer. Po 1918 roku, po reaktywacji Państwa Polskiego pomagał polskim działaczom politycznym przedostawać się do Polski, za co został skazany przez bolszewików na śmierć przez rozstrzelanie. Dzięki pomocy swoich podkomendnych - żołnierzy - uciekł spod kul plutonu egzekucyjnego i przedostał się do Polski, gdzie już była jego żona z dziećmi, którym też udało się uciec z Rosji. W Polsce pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych, a od 13 do 29.IX.1939 roku był uczestnikiem obrony twierdzy Modlin. Potem działał wraz z synem, Edwardem w konspiracyjnej służbie wojskowej. Jako oficer AK - był m.i. wykładowcą w konspiracyjnej Szkole Wojskowej. Aresztowany i osadzony na "Pawiaku", a potem w obozie Stutthof koło Elbląga. Po wyzwoleniu wyjechał do córki Janiny do Brazylii, gdzie gospodarował na farmie. Odznaczony kilkunastoma orderami i medalami polskimi (Virtuti Militari, Krzyż Walecznych i.i.) oraz zagranicznymi (m.i. Krzyż Kombatancki).
Żona: Maria Bonaparte [1893 - 1974], odznaczona krzyżem Virtuti Militari, ich dzieci:
JANINA (1911) i EDWARD [1920- 1944].

 1. EDWARD [1920- 1944], studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a studia ukończył w nauczaniu tajnym. Podczas okupacji niemieckiej pracował w konspiracji, został aresztowany, osadzony na "Pawiaku"  i rozstrzelany 24.I.1944 roku w Warszawie przy ul. Kilińskiego - róg ul. Długiej.
  Na nim ta linia rodu Korwin -Piotrowskich wygasła.

Następcy Korwin - Piotrowskich.

 1. MARIA ŚLIWIŃSKA z domu Korwin - Piotrowska (patrz wyżej pkt. 9,b.) i jej maż - MIECZYSŁAW ŚLIWIŃSKI ps. "KOMAR", "ZEW" [1899 - 1975], dyplomowany elektrotechnik, patriota, bojownik o wolność: w latach 1918 - 1919 w Legionach, ranny w bitwie o Lwów w 1919r., w latach od 1922 do września 1939r. W latach dwudziestych - konstruktor pierwszych w Starachowicach odbiorników radiowych.
  W 1939r. skoszarowany i ewakuowany ze Strażą Pożarną do Kowla, brał udział w bitwie pod Iłżą. Po powrocie piechotą z Kowla - żołnierz ZWZ, potem AK, organizator i uczestnik grupy zabezpieczającej i magazynującej w leśnych kryjówkach broń z pobojowisk. 22.VII.1941r. aresztowany i katowany na Gestapo - nikogo nie wydał. Osadzony w celi śmierci zorganizował na dzień przed rozstrzelaniem ucieczkę z 9 współwięźniami. Po wyleczeniu ran (w zakonspirowanych domach) przeniesiony do partyzanckiego oddziału AK pod dowództwem "Szarego" w lasach iłżeckich i świętokrzyskich pod ps. "Zew" . Ukończył szkołę oficerską. mianowany podporucznikiem, potem porucznikiem. Za odwagę wielokrotnie odznaczany, m.i. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Brał udział w wielu bitwach, zasadzkach, wysadzaniu wrogich transportów. W czasie marszu AK na pomoc Powstaniu Warszawskiemu ciężko ranny w bitwie pod Przysuchą 3.X.1944r., nie pozwolił sobie amputować nogi. Ukrywany i leczony we wsiach, do domu wrócił w styczniu 1945r., do końca życia posługiwał się laską.
  Po ujawnieniu się wielokrotnie przesłuchiwany przez SB, uniknął zesłania i śmierci dzięki poświadczeniu, że działał przed wojną w PPS. Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka, Krzyż Partyzancki, Krzyż Walecznych (2x), Krzyż AK, Srebrny Krzyż Virtuti Militari.
  Ich dzieci: Irena, Hanna i Jerzy.
 2. IRENA SOSNOWSKA z domu Śliwińska [1925 - 2010] - Technik mechanik. W czasie okupacji - łączniczka AK od 14 roku życia; przenosiła podziemną prasę, meldunki, broń i amunicję, przemycała żywność i odzież dla Żydów z Getta. W czasie przechodzenia frontu - pielęgniarska wolontariuszka. Po wojnie pracowała w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach i uprawiała czynnie sport motocyklowy w klasie 125 ccm (przed wprowadzeniem osobnych zawodów dla kobiet), Sędzia Sportów Motorowych klasy I (państwowej) o specjalności rajdowej. Zawodnik w strzelectwie śrutowym.
  Jej mąż - Jerzy Bonifacy Sosnowski [1910 - 1984] herbu Godziemba - inżynier - mechanik i zawodowy wojskowy, ochotnik od 16 roku życia. Po ukończeniu Szkół: Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu na Wołyniu i Oficerskiej w Toruniu, odbyciu stażu w 23 PAL w Będzinie - skierowany na studia w wydz. mechanicznym, katedra uzbrojenia. Po ukończeniu studiów skierowany do odbioru dział produkowanych w Zakładach Górniczo - Hutniczych w Starachowicach, organizował i brał czynny udział w obronie Starachowic, dowodząc baterią dział przeciwlotniczych, której obsada stoczyła bezpośrednią walkę z wrogim oddziałem rozpoznawczym na peryferiach miasta. Uczestnik bitwy pod Iłżą (7.X.).
  W czasie okupacji - kier. szkoły zawodowej, w której prowadzone było tajne nauczanie, a podczas zajęć warsztatowych - wyrób części do polskich pistoletów maszynowych VIS, montowanych konspiracyjnie w rejonie Skarżyska - Kamiennej. Wykładał w konspiracyjnej szkole podchorążych. Sprawował konspiracyjną służbę kwatermistrzowską podlegając bezpośrednio dowódcy podobwodu AK - "Baszta".
  Po zamachu na gestapowca Schutza, w którym zginął jego szwagier - Bolesław Papi (ps. "Czerw") - został przeniesiony do konspiracji w Warszawie. Uczestniczył w walkach na Mokotowie i w Śródmieściu. Fortelem uniknął wywiezienia do obozu jenieckiego, ukrywał się po wsiach aż do przejścia frontu, ciężko chory na nerki. Zaliczono mu 5 lat i 1 miesiąc walki w konspiracji (AK). Po ujawnieniu się wielokrotnie przesłuchiwany przez SB. Jako przedwojenny oficer zawodowy - porucznik WP, żołnierz AK, bezpartyjny, mimo ponawianych propozycji nie przystąpił do współpracy z SB. Nie zweryfikowano mu stopnia kapitana.
  Po wojnie odbudowywał fabrykę: organizował straż przemysłową FSC i był pierwszym jej komendantem, następnie szefem Działu Kontroli Technicznej, Głównym Konstruktorem, specjalistą d/s eksportu samochodów STAR. Uznając jego wiedzę i zdolności, powierzano mu odpowiedzialne stanowiska, lecz po wykonaniu przez niego pionierskich, trudnych zadań organizatorskich - stanowiska obsadzano "zaufanymi politycznie". Posiadał odznaczenia, z których najważniejszymi były Srebrny Krzyż Zasług i Kawalerski Krzyż "Polonia Restituta".
 3. JERZY ŚLIWIŃSKI [1929], jego dzieci: Barbara i Andrzej oraz wnuki: Karolina, Aleksander i Marcin,
 4. HANNA PIĄTKOWSKA [1927 - 1994] z domu Śliwińska, mąż Zbyszko Piątkowski [1930 - 1984],
  ich dzieci: Edward i Andrzej i wnuki: Przemysław i Karolina.

Rodzina Witolda Ciechanowicza ze strony matki.

 1. JADWIGA CIECHANOWICZ [1916 - 1985] z domu DĄBROWSKA - matka,
 2. ZOFIA DĄBROWSKA [1875 - 1970] z domu Dworakowska - babka -  mąż Jan Bolesław Dąbrowski            [1851 - 1921]. Ich dzieci: Jadwiga, Maria, Janina, Mieczysława (jej mężowie: Kazimierz Ujazdowski herbu Ślepowron, którego babką była Seweryna Rutkowska herbu Pobóg i Mieczysław Mirowski herbu Niesobia) i Antoni.
 3. Potomkowie Dąbrowskich: Ujazdowscy, Mirowscy, ich dzieci i wnuki.


Powrót

Dalej