Genealogia rodziny

Wandy Ryndak [ z domu CIECHANOWICZ ]

 z Wrocławia

 ( spokrewnionej z rodziną Bartosza Ciechanowicza z Sydney  

i Mirosława Ciechanowicza z Żar.

 

 

1. AMBROŻY  ( I ) CIECHANOWICZ ur. ok.1850 ( zamieszkały: Huta, Tartak ok. Baranowicz na Białorusi,  powiązany  z Kniaziem Sapiehą ) - zginął  tragicznie w 1885 r. ( około ) - w czasie wichury szedł po torach, nie widział  ani nie słyszał nadjeżdżającego pociągu.

     Żona Magdalena.  Ich synowie: Jan ( 1881-1955 ),  Adam ( 1882 [3] - ? ) ,

     Aleksander  ( 1884 - 1975 ), Tadeusz ( 1885 -1975 ).

 

2a. Jan ( 1881-1955 ), mieszkał w Żarach. Żona Antonina.

      Ich dzieci: Roman ( 1916 - 1988 ), Bronisław ( 1917 - 1957 ),       Ambroży II ( 1924 - 1974 ),

      Józef ( ok. 1926 - ok.1976 ), Bolesław (  1928 - 1998 ),  Helena (  ok. 1930 - ok. 2000 ).

 

2b. Adam ( 1882 [3] - ? ) mieszkał: Tartak k/Baranowicz. Żona Anna z domu Łojek.

      Ich dzieci: Paweł Jerzy, Olga, Nadia, Antonina

            3a. Paweł Jerzy ( ok. 1911 - ok.1990 ).

            3b. Olga ( 1913 - 2008 ) mieszkała we Wrocławiu. 1 mąż: Franciszek

Okołotowicz, córka Czesława. 2 mąż: Franciszek Markuszewski, córka Róża.

            3c. Nadia ( ok. 1915 - ok. 1992  ) mieszkała w Białej Podlaskiej

            3d. Antonina  ( ok. 1917-  zginęła na Majdanku ok. 1940  ) mieszkała

                w Białej Podlaskiej,  mąż Franciszek Torba. Ich dzieci: Teofil i Janina.

 

 2c. Aleksander ( 1884 - 1975 )  + Eugenia z domu Prochnow.

     Ich dzieci: Jan ( 1911 - 1944 ), Władysław  ( 1920 - ? ), Eugeniusz ( 1923 - 1999 ),

      Arkadiusz ( 1925 - 1989 ), Olga ( 1928 - 1997 ), Zofia [ Zoja ] ur. 1931.

      Do Polski przyjechali, żyli i tu zmarli: Eugeniusz i Arkadiusz.

 

2d. Tadeusz ( 1885 - 1975 ) mieszkał: Tartak k/Baranowicz. 1 żona: Antonina

       z domu Zaremba, zmarła w 1938 r., Ich dzieci: Józefa ( 1914 - ok. 1990 ),

       Paweł ( 1917 - 2002 ), Maria ( 1920 - 1940 ), Zofia ( 1923 - 2002 ),

       Adam ( ( 1925- ), Piotr ( 1928 - 2004 ), Janina ( 1930 - ),

       Jan ( 1933 - 2008 ). 2 żona: Emilia  zmarła w 1983 ( 84 ) r. w Bytnicy

       małżeństwo bezdzietne

 

            3e. Józefa ( 1914 - ok. 1990 ) mieszkała: Nowa Mysz k/Baranowicz. Mąż

                  Antoni Pławski. Ich dzieci: Jan, Weronika i Regina.

 

            3f. Paweł ( 1917 - 2002 ) + Janina z domu Weber, mieszkał we Wrocławiu.

                 Uczestnik wojny obronnej w 1939 w szeregach 9 DAK, po rozbiciu przez

                wojska sowieckie ucieka z transportu prawdopodobnie do Katynia.

                1944-1945 I Armia WP pod dowództwem gen. Popławskiego szlak

                bojowy Warszawa-Łaba.

                 Ich dzieci: Edward  ( 1957 - ) i Wanda ( 1958 - ).

 

 

                        4a. Edward  ( 1957 - ) mieszka w Siechnicach + Bożena z domu

                              Konaszewska. Ich syn Michał.

                                   5a. Michał ( 1982 - ) mieszka w Siechnicach/ Wrocław

 

                        4b. Wanda ( 1958 - ) mieszka we Wrocławiu + mąż Bronisław Ryndak.

                              Ich dzieci: Katarzyna i Jacek.

 

            3g. Maria ( 1920 - 1940 ), zamordowana czasie II wojny światowej w okrutny

      sposób wraz z maleńkim dzieckiem przez bandytów.

 

3h. Zofia ( 1923 - 2002 ), mieszkała we Wrocławiu, mąż Wacław Siewruk.

      Ich dzieci: Jadwiga, Elżbieta, Teresa, Roman.

 

3i. Adam ( 1925 -  ), mieszka we Wrocławiu, żona Paulina z domu

     Podzamecka. Ich dzieci: Janina i Ryszard.

            4c.Janina ( 1949 -  ) mieszka we Wrocławiu + Sławomir Kachelski.

                Ich dzieci: Agnieszka i Marcin.

            4d. Ryszard ( 1954 - 2006 ) mieszkał we Wrocławiu. Żona Iwona z domu

                 Serdakowska. Ich dzieci: Edyta i Adrian.

                        5b. Adrian ( 1983 -  ) mieszka we Wrocławiu.

 

3j. Piotr ( 1928 - 2004 ), mieszkał w Słonimiu [ Białoruś ] + Nadieżda.

     Ich córki: Jadwiga i Irena.

 

3k. Janina ( 1930 -   ), mieszka w Baranowiczach, mąż Stefan

       Szamotulski. Ich córki: Jadwiga, Teresa i Alina.

 

3l.  Jan ( 1933 - 2008 ), mieszkał w Baranowiczach, żona Fredzia.

      Ich córki: Irena, Żanna.

 

Powrót