Genealogia rodziny

Mirosława CIECHANOWICZA z Żar

 ( spokrewnionego z rodziną Bartosza Ciechanowicza z Sydney  

i Wandą Ryndak [ z domu Ciechanowicz ] z Wrocławia ).

 

1. AMBROŻY  ( I ) CIECHANOWICZ ur. ok.1850 - zginął tragicznie ok. 1885 r.

   ( zamieszkały: Huta, Tartak, Leśna, Nowa Mysz, ok. Baranowicz - Kresy,

   obecnie Białoruś,    powiązany  z Kniaziem Sapiehą ).

   Jego kuzyni, bracia ? – Adam, Józef.

   Żona Magdalena.  Ich synowie: Jan [ 1881-1955 ), Adam ( 1882 [3] - ? ),

   Aleksander  [ 1884 - 1975 ), Tadeusz [ 1885 -1975 ).

 

2a. JAN - [ 1881-1955 ] +  żona Antonina z d. Borysewicz [ 1893-1966 ].

      Ich dzieci: Romuald  [ 1916 - 1988 ], Bronisław  [ 1917 - 1957 ],

              Józef  [1921 - ok.1976 ], Ambroży ( II ) [ 1924 -1974 ],

   Bolesław [ 1928 -1998 ] i Helena       [ ok.1930 - ].

 

2b. ADAM [ 1882(3) - ] + żona Anna z d. Łojko.

 Ich dzieci: Paweł-Jerzy  [ ok. 1911- ok. 1990 ], Olga  [1913 - 2008 ],

    Nadia [ ok. 1915 - ok. 1992 ], Antonina  [ ok. 1917- ok. 1940 ].

 

2c. ALEKSANDER [15.08.1884. - 15.01.1975] + żona Eugenia z d. Pierechut, 

     Pierechód ( w dokumentach są dwie wersje ) [1891-1964 ].

     Ich dzieci: Jan [ 1911-1944 ], Władysław [1920 -2009 ],

              Eugeniusz [ 1923 -1999 ], Arkadiusz [1925 -1989 ],

              Olga  [1928 - 1997 ] i Zofia  [ 1931 -  ].

  

3a. Jan - 1911 – 1944,  zamordowany w hitlerowskim obozie

   w Kołdyczewie + żona Jadwiga , ich synek Bogdan.

4a. Bogdan zmarł na zapalenie płuc.

 

3b. Władysław [ 18.08.1920 - styczeń 2009 ] + żona Eugenia

      [  02.04.1922 - 26.08.2001 ]. Ich synowie: Władysław, Jan

      i Kazimierz.

 

4b.Władysław [ 24.01.1945 -  ], jego syn Jerzy.

5a. Jerzy [ 20.10.1972 -  ].

 

4c. Jan  [ 21.01.1947 -  ] + żona Józefa [ 20.02.1946 - ],

ich dzieci: Larysa i Walery.

    5b.Larysa [17.09.1968 -  ].

    5c.Walery [19.07.1972 - ]. Jego syn Iwan.

6a.Iwan [ 21.12.2001 -  ].

 

4d. Kazimierz [ 09.04.1955 -  ] + żona  Tatiana [12.08.1957 -  ],

      ich dzieci: Eugeniusz i Aleksander.

5d.Eugeniusz [ 03.11.1984 -  ].

5e.Aleksander  [ 14.04.1986 -  ].

  

3c. Eugeniusz [ 20.01.1923 - 16.01.1999 ] + żona Wiesława [ 1929 - ],

      ich dzieci : Teresa Grażyna i Jarosław.   

 

    4e.Teresa Grażyna [ 1951 -  ] + mąż Leszek Bat [1946 - ],

         ich dzieci: Dagmara i Michał.

 

5f1. Dagmara [ 1972 -  ] + mąż Jarosław [1972 -  ],

        ich dzieci: Martyna i Zuzia.

6b.Martyna  [ 1999 -  ].

6c. Zuzia  [ 2005 -  ].

 

5f2.d. Michał Bat [1987 -  ] + żona Magdalena [1986].  

          Ich córka Oliwia.

7a.Oliwia [2006 -  ].

 

4f. Jarosław [ 1959 -  ] +  żona Lidia [ 1962 -  ],

      ich dzieci: Dagna i Rafał.

5h.Dagna [1985 -  ].

5i. Rafał [1991 -  ].

 

3d. ARKADIUSZ [ 03.11.1925 - 11.04.1989 ]

 + żona Danuta [ 02.10.1934 -  ].

 

 Arkadiusz był na wojnie, walczył w składzie 14 Kołobrzeskiego

Pułku Piechoty, jako d-ca plutonu fizylierów, ukończył

Oficerską Szkołę Piechoty, ranny, odznaczony m.in.

"Zasłużonym na polu chwały",  po wojnie pracował jako księgowy.

Zmarł na zawał serca.

 

Ich dzieci: Beata i Mirosław Aleksander.

 

4g. Beata [ 18.12.1954 -  ] + mąż Jarosław [1954 - ],

      ich dzieci: Ewelina  i Wojciech.

5j. Ewelina [ 09.06.1977 -  ] + mąż Daniel,

     ich dzieci: Jan i  Szymon.

6e Jan [ 01.04.1999 -  ].

6f. Szymon [ 16.06.2006 -  ].

 

5k.Wojciech [ 04.07.1988 -  ].

 

4h. Mirosław Aleksander [ 07.02.1965 -  ] + żona Małgorzata 

      [25.05. 1977 -  ].

                 .

3e. Olga [ 1928  - 1997 ].

 

3f. Zofia [ 01.12.1931 -  ], jej syn Gierman.

 

4i.Gierman [ 10.02.1964 -  ] + żona Maryna [ 08.04.1966 -  ],

     ich dzieci: Anatol i Olga.

 

5l. Anatol (Anatolij) [19.11.1983 -  ].

5ł. Olga [18.11.2003 -  ].

 

2d. TADEUSZ [1885-1975 ] + 1-sza żona Antonina z d. Zaręba [ 1886-1938 ].

      Ich dzieci: Józefa  [1914 - ok.1990 ], Paweł  [ 1917 - 2002 ],

      Maria [ 1920 - 1940 ], Zofia  [ 1923 - 2002 ], Adam [ 1925 -  ],

      Piotr [ 1928 - 2004 ], Janina  [ 1930 -  ] i Jan   [ 1933 - 2008 ].

               + 2-ga żona: Emilia  zmarła w 1983 lub 1984r. - małżeństwo bezdzietne.

 

Powrót.