Genealogia potomków KAZIMIERZA CIECHANOWICZA

z Ornety ( koło Olsztyna ).

 

 

 

 

1. Kazimierz ( 1920 - 1974 ), mieszkał w Ornecie, pochodzenie nieznane.

    Jego żona:  Irena Kochanowska. Ich synowie: Józef ( 1954 - ), Kazimierz ( 1955 - )

    i Zenon Czesław ( 1957 - ).

 

 

2a. Józef ( 1954 - ), pochodzi z Ornety. Jego córki: Mariola ( pochodzi z Ornety )

      i Emilia ( pochodzi z Ornety ).

 

2b. Kazimierz ( 1955 - ), mieszka w Ornecie, ( pochodzi z Ornety ).

 

2c. Zenon Czesław ( 1957 - ),  pochodzi z Ornety, mieszka w Olsztynie.

     Jego syn: Paweł ( 1980 - )

 

            3. Paweł ur. 1980 w Olsztynie, mieszka w Londynie.

     Jego dzieci: Angelika ( 2005 - ) i Piotr ( 2006 - )

 

            4a. Angelika ( 2005 - ).

 

            4b. Piotr ( 2006 - ).                

 

 

powrót