Genealogia potomków Kazimierza Ciechanowicza

ze Święcian (Wileńszczyzna) :

Marcina Jankowskiego i jego rodziny.

 

1. Kazimierz Ciechanowicz (ok. 1850 - ok. 1925) mieszkał w  miejscowościach  Święciany

    i Ostrowiec na Litwie.

    Jego dzieci: Jadwiga (ok. 1875 - ok.1950), Helena (ok. 1877 - ok.1952),

    Feliks  (ok. 1879 - ok.1960), Marian (ok. 1883 - ok.1965) , Józef (ok. 1885 - ok.1945)

    i Bolesław (1889 - 1967).

 

2. Bolesław (1889 - 1967) + Olga Polak. Przenieśli się na Ziemie Odzyskane do

    miejscowości Dołuje  koło Szczecina.

    Ich dzieci: Julian       (ok. 1914 - ok. 1990), Halina (ok. 1916 - ok. 1992),

    Edward (ok. 1917 - ok. 1991), Eugeniusz (1926 - 2001),

    Maria (ok. 1925 - ok. 1980), i Władysław (1930 -  2005).

 

            3a/ Julian (ok. 1914 - ok. 1990) + Franciszka Grodź.

                  Ich dzieci: Sabina (ok.1939 -),  Teresa (ok.1946 -), Alicja (ok.1956 -),

                  Leszek (ok. 1960 -), Jarek (ok. 1962 -).

 

                        4a/ Sabina (ok. 1939 -).

                        4b/ Teresa (ok. 1946 -).

4c/ Alicja (ok. 1956 -).

4d/ Leszek (ok.1960 -) + N.N., ich córka Ewa (1987 -).

                       

5a/ Ewa   (1987 -).

 

4e/ Jarek ( k. 1962 -).

 

3b/ Halina (ok. 1916 - ok. 1992 ) + Henryk Odrobina. Ich syn Andrzej.

 

            3c/ Edward (ok. 1917 - ok. 1991)+ N.N.

      Ich dzieci: Mikołaj (1950 -), Bożena (1957 -) i Iwona (1960 -).

           

            4f/ Mikołaj (1950 -),

           

            4g/  Bożena (1957 -) + n.n. Kondratowicz. Ich córka Dagmara.

 

4h/  Iwona (1960 -) + n.n. Boronowski. Ich córka Barbara.

 

3d/  Eugeniusz (1926 - 2001) + Maria. Ich dzieci: Romuald (1948 -),

       Halina (1951 -),   Mirosław (1952 -)  i Zenon (1955 -).

 

            4i/ Romuald (1948 -) + Barbara Więckowska. Ich dzieci: Piotr (1973 -)

                  i  Marta (1974 - .

 

                        5b/ Piotr (1973 -) + Wioletta (1975 -) . Ich córka Jowita (1996 -).

 

                                   6a/ Jowita (1996).

 

 

                        5c/ Marta (1974 -) + Mariusz Sajewicz. Ich dzieci: Robert (1996 -)

                              i Justyna (1998 -).

                       

            4j/ Halina  (1951 -) + n.n. Bob.  Ich syn Robert

            4k/ Mirosław (1952 -) + Grażyna (1955 -). Ich syn Tomasz.

 

                        5d/ Tomasz  + N.N. Dorota.

 

 

 

            4l/ Zenon (1955 -) + Anna Żuczek (1958 -). Ich córki: Ewelina (1978 -)

                 i Edyta (1980 -). Jej syn Filip.

 

            3e/ Maria (ok. 1925 - ok. 1980)  + N.N. Matulewicz. Ich synowie: Wiesław

                  i Mirosław.

 

3f/ Władysław (1930 -  2005) + Janina Kuna (1932 - 2006).

      Ich dzieci: Grażyna (1951 -) i Jolanta (1959 -).

 

            4ł/  Grażyna (1951 -) + Maciej Jankowski (1948 -).

       Ich  syn: Marcin Jankowski  (1973 -).

 

            5e/ Marcin Jankowski (1973 -).

 

4m/ Jolanta (1959) + Tadeusz Persak (1957 -). Ich córki: Marta (1978 -)

       i Urszula

 

powrót