Genealogia rodziny ANETY CIECHANOWICZ

 z Głogowa.

 

 

1. NN Ciechanowicz  + NN.

 Ich syn: Stanisław Ciechanowicz.

 

2. Stanisław Ciechanowicz   + Stanisława Misiewicz.

    Ich dzieci: Janusz.

 

3. Janusz Ciechanowicz ur. 1961 Głogów + Renata Piasecka ur. 1961 w Złotoryi,

córka Józefa Piaseckiego i Zofii Zięba.

Ich dzieci: Aneta i Gabriela.

 

4a. Aneta Ciechanowicz ur. 1987 Głogów, studentka.

 

4b. Gabriela Ciechanowicz.

 

                          

 

powrót