GENEALOGIA rodziny Olgi Wołkowej,

córki Włodzimierza Ciechanowicza herbu Nałęcz.

(Uzupełnienie nr 1 do Genealogii rodziny Witolda Ciechanowicza: poz 1-4 wspólna).

 

 [poz.1-6 na podstawie dokumentów z Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu

od poz.7 - na podstawie metryk i innych dokumentów]:    

 

powrót do Genealogii rodzin

 

1. ANDRZEJ [ok.1640 - ok.1720], Łuck (na Wołyniu, ówcześnie ziemie należące do Korony

 - jako część Rzeczpospolitej Obojga Narodów,  po zaborach - część Imperium Rosyjskiego -  obecnie na Ukrainie ),

 w 1665 wydzierżawił od rodziny Kobeckich na 3 lata majątek Kobcza, w województwie Wołyńskim,

w 1719 majątek Domanowa podarował synowi, Antoniemu.

Żona Maryanna ze Sławencina [ok. 1650 - ok.1725], ich syn: Antoni.

 

2. ANTONI [ok.1690 - ok.1765],  Łuck, w 1739 podpisał akt dożywocia ze swą małżonką

 - Izabellą z Głuchowskich herbu Radwan [ok. 1700 - ok. 1765]. Ich syn Piotr.

 

3. PIOTR [ok.1753 - ok.1828], w 1791 sprzedał  odziedziczony po ojcu majątek Domanowa,

wg rewizji z 1795 (spis szlachty) w majątku Mokwin (koło Równego), wraz ze swoją rodziną zapisany został w poczet szlachty powiatu rówieńskiego. Żona Justyna, córka Grzegorza.

Ich dzieci: Michał [1777- ok.1850], Honorata [ok.1779-ok.1852 ], Katarzyna [1781- ok.1854],

Jan Kanty [1787- ok. 1831], Franciszka [1790- ok.1865 ], Wincenty [ok.1791- ok. 1866].

 

4. JAN KANTY [1787 w majątku Mokwin - ok.1831]. W 1823 kupił majątek Baranowce

w powiecie Radomyskim (m. Radomyśl).

 Żona Benigna, córka Hiacynta Staniszewskiego herbu Pobóg [1793 - ok. 1865].

Ich dzieci: Ignacy-Hieronim [1812 - ok. 1887], Maciej - Wiktor [1819 w Białej Cerkwi - ok.1894],

Kamilla [ok.1820 - ok.1895], Mikołaj-Ambroży [1822 - ok. 1895], Stanisław - Mikołaj [1824 - 1899],

 Zenon - Onufry [1825 - ok.1900],  Jacenty - Adolf [1826 - ok.1901]  i Aureli- Władysław [1829 - ok. 1904].

 

5.1.  Ignacy - Hieronim [ok.1812 w majątku Koziejówka koło Korystyszewa

 - ok.1887]. Żona Julia Ro(u)tewska [ok. 1820 - ok.1895].

Ich synowie: Eugeniusz Ignacy [1844 - ok.1919],  Mikołaj [ok.1846 - ok.1910]

- jego żona, Julia Pietrowna, w 1907-12 mieszkali w Kijowie,

Aleksander  [1848 w Kijowie - ok.1920 ], Włodzimierz - Maurycy

 [1849 w Kijowie - ok.1930] i Józef [ok.1852 - ok.1932],

5.2. Stanisław - Mikołaj [ok.1824 w majątku Hrebinki koło Wasylkowa - ok.1899].

Jego dzieci: Anna [ok.1850 - ok.1925 ],  Tymoteusz - Paweł [ok. 1852 - ok. 1920],

 Maria [ok.1854 - ok.1919],  Dymitr [ok.1856  - ok.1920] i Antoni „Dworecki”

[1860 - ok.1935 ],

5.3. Maciej - Wiktor [1819 w Białej Cerkwi - ok.1894]. Jego żona Helena, córka

 Teodora.

 Ich córka: Zinaida [ok. 1842 - ok. 1921].

 

6.4. Włodzimierz - Maurycy [1849 w Kijowie, ochrzczony w 1850

 - ok.1914].

W latach1907-12 mieszkał  w Kijowie i pracował w zarządzie Południowo-

zachodniej kolei, w 1909 był zawiadowcą, w 1912 - kontrolerem ruchu.

Żona Apolonia  Zajączkowska (1870- 1955). Ich dzieci: Halina, Leon Jerzy

i  Włodzimierz. Rodzeństwo Włodzimierza  w czasie wojny domowej

  wyjechało do Polski.

                        7.1. Halina (ok.1889-1964) + Serge (Siergiej Mikołajewicz) Gillo.

                               Mieszkali w Brukseli (Belgia).

       Ich syn Leon Gillo ( ok. 1911-ok.1986)+ N.N. Ich dzieci: Elżbieta

Gillo (ok.1950) + N.N.  i Anna Gillo (ok.1952) + N.N.

7.2. Leonard [Leon?] (ok.1900-ok.1965), prawdopodobnie: mieszkał

     w Łodzi, jego żona - Michalina Monasterska, ich córka - Irena (1920

     w Warszawie), w 1946 roku poślubiła Michała Ludwika  Juliana

     Michała   Lewickiego (1908-1985).

7.3. Jerzy (ok.1902-ok.1978) w 1958 mieszkał w Polsce, był wiceprezesem

 T.P.P.R w Polsce.

 

7.4. Włodzimierz (1903 Lublin - 1941 Iskowce koło m. Łubny

 na Ukrainie), [ukr. Iскiвцi, Лубни].  Lekarz wojskowy- chirurg.

 Jego żona Eugenia Dromaszko  (1911-2005), lekarz epidemiolog,

 major służby medycznej (w stanie spoczynku).  Ich córka Olga.

           

8. Olga (1936 w Kijowie) ukończyła matematyczno-

mechaniczny wydział Uniwersytetu Leningradzkiego

 + Paweł Wołkow (1932 Rostow nad Donem -1985 Leningrad),

 lekarz wojskowy.

            Ich dzieci: Helena (1959) i Włodzimierz Wołkow(1967).

 

9.1.Helena (1959 w Kijowie), dyrygentka chórów + Andrzej Granstrem (1959).

 

9.2. Włodzimierz Wołkow(1967), biznesmen

 + Marina Fukałowa (1965). Ich syn Włodzimierz (1995).

                                   10. Włodzimierz Wołkow (1995).

 

 

 

Włodzimierz Ciechanowicz - Przebieg służby wojskowej:

- w 1919 r. wstąpił do wojska (do Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej) w Kijowie,

- w 1919r. leczył się w szpitalu wojskowym,

- w 1920 r. służył jako sanitariusz - dezynfektor

- od 1920 do 1925 roku studiował na Kijowskim Instytucie Medycznym, uzyskał dyplom

    lekarza - chirurga,

- w 1927 r. pracował jako lekarz wojskowy w 5 Brygadzie Lotniczej,

- od 1933 do 1935 pracował jako dowódca służby sanitarnej 5 Kawaleryjskim pułku

   w Pawłogradzie,

- od 1938 do 1939 roku po fałszywym donosie był aresztowany przez NKWD, torturowany

   i więziony  przez 10 miesięcy ,

- w 1939 r. pracował jako Ordynator Kijowskiego Okręgowego Szpitala Wojskowego,

- w 1941 r. pracował jako Starszy Ordynator I Oddziału Chirurgicznego tamże,

- od 28.06.1941 r. dowódca 27 ORMU (Samodzielnej Medycznej Roty Południowo

   Zachodniego Frontu) - był to Szpital przydzielony do Armii,

- w 1941 roku Niemcy okrążyli pod Kijowem około pół miliona radzieckich żołnierzy - tylko 20 tysiącom

z nich udało się przedrzeć przez niemiecki pierścień. Bitwa o Kijów, trwająca od lipca do września 1941 r.

opóźniła marsz hitlerowców na Moskwę, ocaliła Rosję i wpłynęła na klęskę Niemców w II wojnie światowej.

Włodzimierz Ciechanowicz wraz z dowodzonym przez niego Szpitalem 27 ORMU wchodzącym

w skład armii dowodzonej przez generała Kirponosa walczył w okrążeniu do końca. Gdy jego

oddział został  przez Niemców  okrążony - podzielił go na małe grupy, które miały się  oddzielnie wydostać  z okrążenia.

Jego 6 sobowa grupa: 3 oficerów i 3 żołnierzy ostatni bój  stoczyła w chutorze Gaiwki  (Gaiwcy) przy wiosce Iskowce

koło miasta Łubny. Z okrążenia  nie udało im się wydostać - zginął ostatni, z własnej ręki.

Córka Włodzimierza Ciechanowicza - Olga Władimirowna Wołkowa szukała jego grobu przez 70 lat.

Odnalazła go dopiero we wrześniu 2012 roku  w miejscowości Iskowce na Ukrainie.

Na wykonanej z czerwonego marmuru płycie widnieje napis:

 

Dowódca 27 ORMU,

lekarz wojskowy I rangi

Ciechanowicz W.W.

 

W Szumiejskim uroczysku na Połtawizinie, tam, gdzie zginęli ostatni żołnierze armii Kirponosa, stoi pamiątkowa Płyta Wojennej Sławy, na której jest ponad 1500 nazwisk:

generał Kirponos wraz ze swoimi dowódcami i żołnierzami.

 

Drzewo genealogiczne rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej

 

1640

-1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni

 

1690

-1765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr

 

1753

1828

Michał

*1777-1850

 

 

 

 

 

 

Honorata

1779-1852

 

 

 

 

 

 

Katarzyna

*1781-1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kanty

 

*1787

-1831

 

 

 

 

 

Ignacy

Hieronim

 

1812

-1887

Eugeniusz

Ignacy

*1844

- 1919

 

 

 

 

Mikołaj

1846 -1910

 

 

 

 

Aleksander

*1848 -1930

 

 

 

 

 

Włodzimierz

Maurycy

*1849

-1930

Halina 1889

† 1964

Leon

1911-1986

Elżbieta

1950

 

 

Anna 1952

Leon 1900 -

- 1965

 

 

 

Jerzy 1902 -

- 1978

 

 

 

Włodzimierz

*1903

 † 1941

Olga

* 1936

Helena * 1959

 

 

Włodzimierz

*1967

Włodzimierz

*1995

 

Józef

1852-1932

 

 

 

 

 

Maciej Wiktor

*1819

- 1894

Zinaida

1842

- 1921

 

 

 

 

 

Kamilla

1820 - 1895

 

 

 

 

 

Mikołaj Ambroży

*1822

- 1895

 

 

 

 

 

Stanisław Mikołaj

*1824

- 1899

Anna

1850

- 1925

 

 

 

 

 

Tymoteusz Paweł

1852-1920

Wsiewołod

1877-1950

 

 

 

Raisa

1880-1955

 

 

 

Maria 1854 -

- 1919

 

 

 

 

Dymitr 1856

- 1920

 

 

 

 

Antoni 1860

- 1935

 

 

 

 

Zenon Onufry

*1825

- 1900

 

 

 

 

 

Jacenty Adolf

*1826

- 1901

 

 

 

 

 

Aureli Władysław

 

*1829

- 1904

 

 

 

 

 

Antoni

 

*1865

† 1935

 

Marceli

 

*1890

† 1975

 

Mieczysław

 

*1916

† 1995

 

Witold Antoni *1943

Michał

* 1972

Oliwia

* 1993

Jacek

*1975

 

Jolanta

*1945

Jerzy

* 1972

Aleksander

* 2005

Jarosław

* 1983

 

Janina *1954

Daria

* 1975

Nikola

* 2009

Anastazja

1892-1983

Julia *1922  1980

Helena

* 1952

 

 

Wiktor

1893

† 1933

Nina

*1922

Tatiana *1944

 

 

Wiktor *1953

 

 

Aureli

*1904

† 1966

Jadwiga

*1946

Maria

*1973

Barbara *2000

 

Aleksander *2008

 

Andrzej

*1953

† 1986

 

 

 

Franciszka

*1790-1865

 

 

 

 

 

 

Wincenty

1791-1866

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

do Genealogii rodzin

 

do strony głównej