GENEALOGIA RODZINY
Wiesława Ciechanowicza z Warszawy, herbu NAŁĘCZ.e-mail: CiechanowiczWieslaw@acn.waw.pl
Tytuł i stopień naukowy: profesor, doktor habilitowany, inżynier,
Główne kierunki działalności naukowej:
dyscyplina naukowa: badania systemowe, energetyka, ochrona środowiska, energia jądrowa, bioenergia, informatyka,
główne kierunki działalności naukowej i specjalności:
dynamika procesów cieplnych w siłowniach jądrowych, wielopoziomowe sterowanie siłowni jądrowych, zagadnienia planowania rozwoju gospodarki narodowej z punktu widzenia problemów energii, systemy komputerowe wspomagania decyzji, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Aktualne miejsce zatrudnienia:
Instytut Badań Systemowych, PAN, 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
Przebieg pracy naukowej:
Studia: Politechnika Gdańska, lata 1946-52
Dr. Instytut Badań Jądrowych, tytuł pracy: "Stany nieustalone procesów cieplnych w reaktorach jądrowych", rok 1960.
Dr hab. Instytut Badań Jądrowych, tytuł pracy: "Niektóre problemy sterowania jądrowych reaktorów energetycznych", 1974. 
Prof. 1994, tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
liczba wypromowanych doktor: 1
całkowita liczba publikacji: 150; w tym książek: 5;
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową:
Sekretarz Naukowy w Instytucie Badań Jądrowych, 1970 1971.
Inicjator założenia i Przewodniczący Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi od 2000 roku"
Fundator Fundacji "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi".
Przynależność do stowarzyszeń i organizacji
Członek Plenum Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1970-74,
Członek Plenum Sekcji Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1970-74,
Inne istotne informacje: żołnierz Armii Krajowej, odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki Armii Krajowej, odznaka "Akcja Burza", Honorowa odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przyznana przez Związek Harcerstwa Polskiego.

CURRICULUM VITAE

Prof. Ph.D Wiesław Ciechanowicz was born in Warsaw in 1926. He was graduated from Mechanical Faculty of Gdańsk (Dantzig) University in 1952 with a master of science degree. During 1950-58 he was designer of cranes, steam turbine regulators and jet propulsion engine regulators. In the years 1956-58 he was attending the control theory postgraduate study organised by Polish Academy of Sciences. From 1958 to 1976 he was a scientific worker of Institute of Nuclear Research at Świerk near Warsaw. In 1960 at this Institute he received a degree of technical science doctor (Ph.D). The title of his doctoral thesis was "Simulation of the thermal diffusion and heat flow equations". In 1977 he obtained his next scientific degree, namely hability doctor. The subject of the habilitation thesis was "The problems of nuclear power plants control". In 1994 he received the scientific title of professor of technical sciences. From 1977 till now he has been working at the Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences. Among his research interests are the expansion strategy problems of the energy, environment and economy problems, and also sustainable expansion of regions with the majority of rural areas.
He was staying twice at Institute for Atomenergi, Kjeller, Norway: in the years 1962-63 as a fellow of International Atomic Energy and in 1967-68 he was granted a fellowship from Royal Norwegian Scientific Society. In 1981 and 1990 his three month study visits in Germany was financed by DAAD.
He is an author of 110 scientific publications {among others 7 articles, together 65 pages, published in Nuclear Sciences and Engineering, a Journal of American Nuclear Society}, and five monographs. The titles of these monographs are: "Statistical noise identification and filtration", "Expansion problems of fuel-energy systems", "Coal and other energy source in the future", "Energy, Environment and Economy", "Bioenergy versus Nuclear Energy".
He was co-worker and leader of the following computer systems: "Computer system of energy sector expansion and environment", "Simulation computer system of cement-lime industry including influence on environment", "Computer simulation of the sustainable development of the agricultural sector in Poland". At present he is co-ordinating the establishing of the consortium "Bioenergy for rural development in Poland".
Powrót Dalej