JAK  I GDZIE

POSZUKIWAĆ PRZODKÓW?

 

1. Poszukiwanie pojedynczych osób.

    a/ na podstawie rozmów z najstarszymi członkami rodziny budujemy

       DRZEWO GENEALOGICZNE naszej rodziny. Jeżeli poznaliśmy

dokładne daty urodzin i śmierci - wpisujemy je,  jeżeli tylko domyślamy

się ich - wpisujemy przed hipotetycznymi datami określenie: „ ok. ” [ około ].

b/ dane  uzyskane od rodziny weryfikujemy za pomocą dokumentów, które można

 dostać w Urzędach Stanu Cywilnego lub w Archiwach. Kolejność jest następująca:

- zaczynamy od daty śmierci, którą  spisujemy z nagrobku, występujemy o Akt Zgonu,

- na podstawie Aktu Zgonu, gdzie jest data urodzenia - występujemy o Akt Urodzenia.

Tak postępujemy z wszystkimi danymi każdego członka rodziny.

 

2. Poszukiwanie całych rodzin na Białorusi ( tam było najwięcej Ciechanowiczów ).

    a/  szukamy w Państwowym Archiwum w Mińsku:

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛОРУСЬ

 220030,   г.  МИНСК,  ул. Кирова 43,

РЕСПУБЛИКА  БЕЛОРУСЬ

 

   b/ szukamy w „Alfabetycznym Spisie szlacheckich rodów w Mińskiej Guberni”.      

 

„Алфавитный список дворянским родам Минской губернии,

внесенным в дворянскую родословную книгу по 1-е июля 1903 года 

 [с приложением списка губернским и уездным предводителям

и депутатам дворянства, а также секретарям депутатского собрания

с конца XVIII в.] ”.  Минск, 1903. 163 с.

[Фамилии с указанием года утверждения Департаментом Герольдии

 и части родословной книги.]

 

Potrzebujemy kserokopii:

- strony tytułowej,

- strony, na której jest opis rubryk

   ( może to być strona, na której zaczyna się litera  „ C” [ ros. „ Ц ” ]  ),

- wszystkich stron, na których jest nazwisko Ciechanowicz [ ros. Цеханович ].

 

c/ na skserowanych stronach staramy się odszukać naszych przodków

 

d/ po zidentyfikowaniu w Spisie naszej rodziny - występujemy ponownie do Archiwum

w Mińsku - już o kserokopie konkretnych dokumentów należących do naszej rodziny.

 

e/ po otrzymaniu kserokopii dokumentów - tłumaczymy je ( część będzie po polsku,

    część po łacinie, reszta po rosyjsku ) i wpisujemy w nasze Drzewo Genealogiczne.

 

UWAGA: wyszukiwanie i kserowanie w Archiwum w Mińsku jest odpłatne:

mieszkańcy Białorusi płacą  mniej w rublach, a zleceniodawcy z Polski w dolarach

dużo więcej. Dlatego taniej i szybciej jest kontakty z Archiwum powierzyć krewnym

z Białorusi. Jednakże trzeba im potem te wydatki zrekompensować.

 

3. Poszukiwanie przodków w innych Archiwach.

 

ADRESY ARCHIWÓW

 

 I. ARCHIWUM w Sankt Petersburgu ( Rosja ).

 

Jest to Główny Urząd Heraldyczny Rosji (  a przedtem Imperium Rosyjskiego ),

w którym znajdują się kopie dokumentów ze wszystkich Guberni.

 Można więc tu rozpocząć poszukiwania, lub od razu w archiwum tej guberni,

w której żyli nasi przodkowie.

 

 

 

РОСИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГЕРОЛЬДИИ

 

 195112  САНКТ- ПЕТЕРБУРГ,

      Заневский пр., 36

        

      Россия,  ROSJA

 

tel: 8 (12 ) 438-55-20

fax: 438-55-94

E-mail: fgurgia@mail.ru             URL: http://fgurgia.ru

           

 

                     

II. Archiwum w Mińsku.

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛОРУСЬ

 220030,   г.  МИНСК,  ул. Кирова 43,

РЕСПУБЛИКА  БЕЛОРУСЬ

BIAŁORUŚ  

 

III. Archiwum Wojskowe w Moskwie:

Tu są dane oficerów służących w Armii Carskiej podczas zaborów:

Российский Государственный Военно-Исторический Архив

107005, Россия, Москва, 2-я Бауманская д.3
Директор – Гаркуша Ирина Олеговна.
rgviarchives@mtu-net.ru

 IV. Inne archiwa:

Российский Государственный Архив Экономики
119817, Россия, Москва, ул.Б.Пироговская д.17.

У них на хранении находятся личные дела за 1917-1933 гг

 по сотрудникам только Центрального аппарата управления железных дорог.

 Дела по отдельным ж/д – на местах.

Ответили в течении полутора месяцев

 

 

Администрация Ржевского района Тверской области

Отдел ЗАГС
172350 Россия, Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина д.11.

Архивы довоенного периода по г.Ржев не сохранились.

По Ржевскому району сохранились частично, по некоторым

населенным пунктам, на бумаге.

Ответили в течение месяца

 

Отдел ЗАГС администрации Тверской области
170000 г.Тверь, ул.Советская д.9

 

Комитет по делам Архивов Республики Беларусь.
220004 Республика Беларусь, г.Минск, ул.Коллекторная д.10.
тел. +(375 - 17) 200-51-20(приемная), 200-8760 (регистрация запросов)
e-mail: belkom@archives.gov.by
(По другим источникам индекс 220048)

 

Национальный архив Республики Беларусь
220030, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Кирова д.43
тел.
+(375 - 17) 222-32-29, 222-32-85
e-mail:
narb@infonet.by

 

Национальный исторический архив Беларуси
Адрес архива: ул. Кропоткина, 55, 220002, г.Минск, Республика Беларусь
Телефон: +(375 - 17) 268-65-22, 268-65-23; тел/факс 268-65-20
E-mail: niab@solo.byniab@belsonet.net

 

Государственный архив Смоленской области
214000, Смоленск, Соборный двор д.5.

Архивы довоенного периода по колхозам области не сохранились.

Старообрядческих метрических книг на хранении нет.

Отвечают в течение месяца. Просят перечислить по 200 рублей за каждый вопрос.

 

Центр документации новейшей истории Смоленской области
214000, Смоленск, ул.Ленина д.28.

 

Государственный архив документов по личному составу Смоленской области
214014, Смоленск, ул.Энгельса, д.23.

 

Вяземский филиал Госархива Смоленской области
215100, Россия, Смоленская обл, г.Вязьма, ул.Ямская (без номера дома)
тел. +7 (081-31) 6-11-35

 

Сектор Архивов ОАО «РЖД», филиал «Октябрьская железная дорога»
193036 Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал.

 

Управление Октябрьской железной дороги. Сектор Архивов.
191023, Россия, Санкт-Петербург, пл.Островского 2.
e-mail:  orw@orw.ru
тел.: +7-812-168-6445, факс: +7-812-168-6699.
Сведения о работе смотрят в фондах «Большой и Малой картотеки».
Сведений о сотрудниках станции Ржев по  довоенному периоду

 рекомендовали искать в Ржевском подотделе управления (адрес приведен ниже).
На конверте штамп с индексом 191023, на печати отделения связи тоже 191023,

 на бланке письма – 191011. Также на конверте штамп с адресом Московского

 вокзала (см.выше).

 

Архив Ржевского подотдела Московского отделения Октябрьской железной дороги
172350, Россия, г.Ржев Тверской области, ул.Марата д.88

 

Государственный Архив Херсонской Области
73000. Украина, м. Херсон, вул. Радянська, 3.
E-mail:
obl-archiv@oda.kherson.ua

Проведение поиска по метрическим книгам готовы осуществить только после того,

 как на их счет будут перечислены 256 грн. 64 коп. Валютного счета госархив не имеет,

поэтому оплату можно произвести только в гривнях на территории Украины.
Реквизиты:
р/р 3522400000159, код 03494534, МФО 852010, Банк УДК.

 

Всероссийское Общество Слепых
109012, Россия, Москва, Новая площадь д.14.

 

Покровская старообрядческая церковь
172350, Россия, Тверская обл., г.Ржев, Калинина д.62

 

Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории
103821, Россия, Москва, ул. Б.Дмитровка д.15.
rchidni1@online.ru Директор – Андерсон Кирилл Михайлович.

Вопросы общего плана задал по электронной почте (порядок запроса и т.д.)

Ответили сразу, все объяснили, дали совет, в общем, впечатление самое благоприятное.

Учет личных дел ведется исключительно по номеру партбилета. По фамилии искать

 среди 6 миллионов дел не соглашаются.

 

Центральный государственный Архив историко-политических документов,

Санкт-Петербурга
191015, Россия, Санкт-Петербург, Таврическая ул., д.39.

 

Центральный Архив Министерства Обороны
142100, Россия, Московская область, г.Подольск, ул.Кирова д.74.

 

Центральный Архив Министерства Обороны Республики Беларусь
220021 РБ, Минск-21, ул.Кулешова д.1-А.

Хранятся документы начиная с 16 июня 1946 года.

 

Главное Архивное Управление г.Москвы
117393, Россия, Москва, ул.Профсоюзная д.80.

Собирался писать в Архив Общественных Организаций г.Москвы.

(тел.+7-095-278-1287). Сказали писать сюда. Должны храниться архивы райкомов

 партии по Москве.

Центральный Архив Общественно-политической истории г.Москвы (ЦАОПИМ)
117393, Россия, Москва, ул.Профсоюзная д.80.

 

Гомельский областной архив органов ЗАГС
246050, РБ, г.Гомель, ул.Крестьянская д.20
тел. 74-63-63

 

Гомельский областной гос.архив
РБ, г.Гомель, 8-й переулок Ильича, д.26-А

 

Витебский областной архив органов ЗАГС
210010, РБ, г.Витебск, ул.Гоголя д.6

 

Управление Юстиции Витебского облисполкома
210029, РБ, г.Витебск, ул.Правды д.34.

 

Оршанский районный ЗАГС
211030, РБ, г.Орша, Витебской области, ул.Минская д.23.
тел. (021-6)-21-25-49

 

Оршанский городской ЗАГС
211ххх, РБ, г.Орша, Витебской области, тел. (021-6)-21-18-73

 

Литовский Государственный Исторический Архив
ул. Гяросес Вильтес, д.10, Вильнюс, Литва
тел. 10-370-5-2137482, факс 10-370-5-2137612

Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas
Gerosios Vilties, g.10, LT-2009, Vilnius, Lithuania

 

Белорусский центр электронной документации
220141, Республика Беларусь, г. Минск, Староборисовский тракт, д.51,
Тел.: (+375 - 17) 264-80-43 - отдел комплектования,  

264-76-71 - архив электронных документов 260-24-45 - директор
E-mail:  ed@archives.gov.by

Главное Архивное Управление Самарской области
443096, Россия, г.Самара, ул.Мичурина, д.13.

 Архивный Отдел ЗАГС Аппарата правительства администрации Самарской области
443020, Россия, г.Самара, ул.Ленинградская, д.77.
тел. 8-(846-2) 33-58-00

 Главное Архивное Управление при Кабинете министров республики Татарстан
420111, Россия. Республика Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская д.2/6.,

 тел.8-(843-2) 92-93-31, 92-77-70, 92-37-60

 Национальный Архив Республики Татарстан
420111, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Наджми, 20/12,

тел:8-(843-2) 38-59-48, 57-86-80, 43-90-13;
тел: справочная по запросам: 8-(843-2) 79-41-18, вопросы по фондам (старым)

79-41-19 - Ольга Викторовна.

 

Управление ЗАГС при Кабинете министров республики Татарстан
420111, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская д.16.,

тел.8-(843-2) 92-16-94

powrót