"Мемориал” – Stowarzyszenie MEMORIAŁ:

http://www2.memo.ru/

 

powrót

 

Założone w 1989 roku Miedzynarodowe Stowarzyszenie Memoriał - Общество «Мемориал» - prowadzi  szeroko zakrojone badania historyczne dotyczące represji stosowanych przez funkcjonariuszy byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, propagowaniem wiedzy o ofiarach represji radzieckich i ochronę praw czlowieka. Szczególne miejsce w tych badaniach zajmują studia nad polskimi ofiarami tych represji.

            Wyniki badań Memoriał publikuje w postaci książek i Strony internetowej, na której z roku na rok ukazuje się coraz więcej materiałów świeżo opracowanych na podstawie odkrytych przez współpracowników Memoriału dokumentów.

            Ponieważ publikacje prowadzone są w języku rosyjskim - przetłumaczyłem kilka z najważniejszych artykułów, które zamieszam poniżej.

 

WPROWADZENIE.

 

I. Artykuły przetłumaczone (każdy artykuł ma link do strony oryginalnej):

            Z prac "Polskiej Komisji" Stowarzyszenia "Memoriał"

            Przegląd sowieckich Kampanii przeciwko Polakom i polskim obywatelom.

            Masowe represje w latach 30tych

            "Polska" operacja NKWD w latach 1937 -1938

            Specjalne przesiedlenia Polaków w ZSRR w latach 1940 -1941.

            Aresztowania w zachodnich obwodach Białorusi i Ukrainy w latach 1939 -1941.

            Zbrodnia Katyńska

            Katalog eszelonów w latach 1944 -1945

            Internowania

 

 

PODSUMOWANIE.

 

II. Artykuły w języku rosyjskim na mojej Stronie internetowej (obecnie działalność Memoriału jest znacznie utrudniona przez dzialania administracyjne. Być może w przyszłości dostęp do Strony internetowej Memorialu będzie utrudniony, a może i całkiem niemożliwy).

 

1. База «Мемориал»

2. От Польской комиссии Общества «Мемориал»

3. Обзор советских репрессивных кампаний против Поляков и польских граждан

4. Из предыстории массовых репрессий против Поляков. Средина 1930 -х гг.

5. «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг.

6. Об арестах в западных областях Белорусии и Украины 1939–1941 гг.

7. Польские спецпереселенцы в СССР в 1940–1941 гг.

8. Каталог эшелонов 1944–1945 гг.

9. Интернирование  

 

III. Artykuły oryginalne na Stronie internetowej Memoriału - linki do poszczególnych artykułów:

Baza Memoriału: Materiały o ofiarach politycznych represji w ZSRR:

Zbiorcza baza danych „OFIARY POLITYCZNEGO TERRORU” ( 2,56 milionów osób)

http://lists.memo.ru/

Represje w Moskwie;

Baza danych „Rozstrzelani w Moskwie” http://mos.memo.ru/

Moskiewskie pogrzeby:

Jałski szpital: http://www.memo.ru/memory/jauza/index.htm

Wagańskowo: http://www.memo.ru/memory/vagankovo/index.htm

Cmentarz Doński: http://www.memo.ru/memory/donskoe/index.htm

Butowo: http://www.memo.ru/memory/butowo/index.htm

Kommunarka: http://www.memo.ru/memory/communarka/index.htm

 

 

Materiały o historii „Wielkiego terroru”:

 

Krótka kronika „Wielkiego terroru” (1936–1938): http://www.memo.ru/history/y1937/hronika1936_1939/xronika.html

 

Stalinowskie listy rozstrzelanych (1936–1951): 

 http://stalin.memo.ru/index.htm

 

Wybrane odsyłacze do historii „Wielkiego terroru”:

     http://www.memo.ru/history/y1937/1937.htm

 

Materiały o historii więzień i obozów:

Informator „System  obozów pracy w ZSRR: 1929-1961”

         http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/index.htm

 

     Mapa Gułagu: http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/maps/ussri.htm

     Twórczość w obozach i na zesłaniach:  http://www.memo.ru/museum/museum_r.htm

     Teatr Gułagu: http://www.memo.ru/history/teatr

 

Materiały o przymusowych deportacjach w ZSRR:  http://www.memo.ru/history/deport 


Materiały o historii organów bezpieczeństwa:

         Informator: Kto kierował  NKWD: 1934-1941:         http://www.memo.ru/history/NKVD/kto/index.htm

 

Wiadomości o strukturze organów bezpieczeństwa: http://www.memo.ru/history/NKVD/STRU/index.htm

         Dokumenty o działalności państwowych organów bezpieczeństwa:         http://www.memo.ru/history/NKVD/STRU/doc.htm

 

 

 

Represje przeciw poszczególnym socjalnym grupom:   

    Socjalne sprzeciwy w ZSRR:  http://socialist.memo.ru/index.htm

 

    Represje przeciwko Polakom i polskim obywatelom:       http://www.memo.ru/history/POLAcy/vved/Index.htm

 

Represje przeciwko rosyjskim Niemcom:  http://www.memo.ru/history/nem/index.htm

    Prześladowania za wiarę:  http://www.memo.ru/history/religion/index.htm

 

 

Represje polityczne epoki stalinowskiej i wspomnienia:

       Adnotowany katalog ręcznych pamiętników, w archiwum „Memoriału”:         http://www.memo.ru/history/memories/index.htm

       Pojedyńcze pamiętniku wydane przez Memoriał: (Москва):

       A. I. Mironowa-Korol:     http://www.memo.ru/history/agnessa

       G. I. Lewinson: http://www.memo.ru/history/levinson

       E. A. Gniedin: http://www.memo.ru/history/DISS/books/GNEDIN

 

Materiały o historii ludzi o odmiennych poglądach w ZSRR (1956–1985):

Kronika bieżących wydarzeń: http://www.memo.ru/history/diss/chr/index.htm

     Książki o historii ludzi o odmiennych poglądach::  http://www.memo.ru/history/diss/books.htm

 Materiały do słownika aktywności dysydentów:       http://www.memo.ru/history/diss/perecen/index.htm

przewodnik po forach dysydenckich atchiwum Memoriału:          http://www.memo.ru/history/diss/index.htm

 

Z pytaniami związanymi z udostępnieniem materiałów archiwalnych, obowiązuje pisemne podanie do Centralnego Archiwum FSB Rosii (101000, Moskwa, ul. B. Łubianka, dom 2)[Центральный архив ФСБ России

(101000, г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.2), zawierającym adres pocztowy i telefon domowy.

 

na górę

powrót