Genealogia Wiaczesława Iwanowicza Ciechanowicza z Białorusi

 

 

 

 

powrót

           

1. Iwan [Jan] (ok. 1850 obwód Miński - ok. 1925) + N.N.

   Jego syn Anton [Antoni].

 

            2. Anton [Antoni] (1876 w Markowcach, obwód Miński [Марковцы Дзержинского р-на Минской обл.] + N.N.

            Rolnik zatrudniony w kołchozie Szturmowicz. Rozkułaczony w 1932 r., aresztowany 2 lutego 1933, osądzony przez "trojkę" 5 kwietnia 1933 r.

skazany na 5 lat łagru na Syberii, jako "agent polskiego wywiadu" . Zrehabilitowany 17 lutego 1961 r.

Jego syn .N.N.

      Цеханович Антон Иванович

Родился в 1876 г., д. Марковцы Дзержинского р-на Минской обл.; поляк; образование н/начальное; колхозник, К-з"Штурмович". Проживал: Минская обл., Дзержинский р-н, д. Марковцы.
Арестован 2 февраля 1933 г.
Приговорен: "тройка" 5 апреля 1933 г., обв.: 68 УК БССР - пособ.агенту польской разведки.
Приговор: 5 лет ИТЛ, замена на 5 лет высылки, отбыв.: Севкрай Реабилитирован 17 февраля 1961 г. Суд.кол.по уг.д.ВС БССР

 

         3. .N.N. (ok. 1900 - 1975)

Jego syn Iwan [Jan].

 

            4. Iwan [Jan] (ok. 1925 - ok.2000)

            Jego syn Wiaczesław [Вячеслав] .
                       

                            5.Wiaczesław [Вячеслав]  (ok. 1950  Puchowicze [Пуховичи]).

Obecnie mieszka w Mińsku.

Prosi o pomoc w odnalezieniu swoich przodków.

 

Я Цеханович Вячеслав Иванович. Я сам родом из Пуховичи сейчас в Минске живу, а корни из д. Марковцы узденского р-на, прадеда там раскулачили в 1932 выслали на север, и свсе... есть родственников в Держинском р-не. Увлекаюсь путешествиями, футбол, интересует история, в том числе рода Цеханович. По польски немного читаю, говорю.

Помогите найти предков.

Давайте общаться.

 

kontakt: mailto:cehan@tut.by
 

powrót